Từ khóa: "Bộ giáo dục và đào tạo"

28 kết quả

Thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Nếu trượt thì thi lại thế nào?

Thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Nếu trượt thì thi lại thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho các em trượt tốt nghiệp THPT năm 2024 vào năm 2025. Đề thi tốt nghiệp THPT cho các em trượt tốt nghiệp năm 2024, thi lại vào năm 2025 sẽ khác với đề thi cho học sinh lớp 12 năm học 2024-2025 thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024 - 2025

Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024 - 2025

Ngày 13/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 2179/BGDĐT-KHTC đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024 - 2025.

Lên phương án thanh tra, kiểm tra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Lên phương án thanh tra, kiểm tra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra cho tất cả các khâu: Chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo. Đồng thời, thanh tra Bộ, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trực trong suốt kỳ thi và có phương án sẵn sàng lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất. 

fb yt zl tw