Từ khóa: "Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên"

3 kết quả

Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng

Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng

Tham gia Dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, các bác sỹ nội trú của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tình nguyện đến làm việc tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh, trong đó có Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.

fb yt zl tw