Từ khóa: "bảo tàng tỉnh Lào Cai"

3 kết quả

Lưu giữ những kỷ vật của Người

Lưu giữ những kỷ vật của Người

Sự kiện Bác Hồ lên thăm Lào Cai vào ngày 23/9/1958 đã trở thành dấu mốc không thể nào quên với cán bộ, quân và dân các dân tộc Lào Cai. 65 năm đã đi qua, nhiều nhân chứng của sự kiện lịch sử ấy đã không còn nhưng những tư liệu, hình ảnh, hiện vật trở thành những kỷ vật thiêng liêng, quý giá đã và đang được các cấp, ngành, người dân Lào Cai trân trọng, cất giữ, bảo quản cẩn thận.

“Sứ giả” kết nối quá khứ và hiện tại

“Sứ giả” kết nối quá khứ và hiện tại

Đằng sau mỗi hiện vật được trưng bày tại bảo tàng là những câu chuyện, thông điệp lịch sử và thuyết minh viên là “sứ giả” kết nối những câu chuyện, những thông điệp của quá khứ đến với hiện tại.

fb yt zl tw