Từ khóa: "ban tổ chức"

7 kết quả

Nhiều giải pháp phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên nêu tại hội thảo

Nhiều giải pháp phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên nêu tại hội thảo

Tại Hội thảo phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng 31/10 tại Trường Chính trị tỉnh đã có nhiều tham luận được trình bày. Không chỉ phản ánh thực tiễn sinh động, các tham luận còn làm sâu sắc hơn bức tranh phát triển đảng là học sinh, sinh viên, chỉ rõ những khó khăn, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị giúp công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên thời gian tới tốt hơn, hiệu quả hơn.

Cán bộ có vị trí càng cao càng phải gương mẫu chấp hành quy định của Đảng

Cán bộ có vị trí càng cao càng phải gương mẫu chấp hành quy định của Đảng

Đó là nhấn mạnh trong phát biểu kết luận của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức sáng 26/7.

fb yt zl tw