Hội thảo phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh

Sáng 31/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự hội thảo có các đồng chí: Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Trần Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Hoà, Viện phó Viện KHTCCB, Ban Tổ chức Trung ương; Thường trực cấp ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; bí thư cấp ủy, hiệu trưởng Phân hiệu Đại học Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Lào Cai, các trường THPT và liên cấp THPT trên địa bàn tỉnh; bí thư, giám đốc các Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục thường xuyên tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố…

0573.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Kết quả phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên chưa xứng với tiềm năng

Đề dẫn tại hội thảo do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng trình bày khẳng định: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng học sinh, sinh viên ưu tú, tiêu biểu.

Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng là thanh niên, học sinh, sinh viên ưu tú luôn là chủ trương xuyên suốt quá trình lãnh đạo của Đảng. Trung ương Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên.

0513.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng phát biểu tại hội thảo.

Đối với Lào Cai, số trường THPT, trường chuyên nghiệp và số lượng học sinh, sinh viên còn khiêm tốn nhưng những năm qua, công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên của tỉnh đã được các cấp ủy, các trường, giáo viên, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương; chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; một số chi, đảng bộ nhà trường đã ban hành nghị quyết chuyên đề để có kế hoạch tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong thời gian tới. Các tổ chức đoàn, hội được chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sôi nổi, hiệu quả hơn nhằm thu hút, tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh tìm hiểu về Đảng để từ đó phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng, người có uy tín để giới thiệu cho Đảng.

0532.jpg
0547.jpg
Đại biểu dự hội thảo.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kết quả công tác kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên thời gian qua của tỉnh chưa xứng tầm với số lượng hơn 15.000 học sinh, sinh viên của 2 trường chuyên nghiệp và 38 trường THPT. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Còn cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về công tác kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên; một bộ phận học sinh, sinh viên trong các trường học nhận thức chính trị còn hạn chế, chưa có động cơ phấn đấu vào Đảng; hoạt động của đoàn thanh niên trong các nhà trường cũng đang đặt ra nhiều khó khăn, thời gian học tập nhiều nên không có nhiều hoạt động phong trào để học sinh, sinh viên tham gia từ đó phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực trong cán bộ đoàn, đoàn viên để giới thiệu nguồn cảm tình Đảng...

Để công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên ngày càng tốt hơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo, nhằm đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đưa ra những giải pháp cụ thể, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các nhà trường trong toàn tỉnh nghiên cứu, áp dụng triển khai trong thời gian tới, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình số 167-CT/TU của Tỉnh ủy đã đề ra.

Toàn tỉnh kết nạp 40 đảng viên là học sinh, sinh viên

0564.jpg
Các đại biểu thảo luận, nêu nhiều ý kiến tại hội thảo.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học, đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã phát triển được 40 đảng viên là học sinh, sinh viên. Từ năm 1998 – 2002 kết nạp được 21 đảng viên là học sinh, sinh viên sau đó bị gián đoạn, đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI mới tiếp tục được triển khai thực hiện. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 19 đảng viên (riêng năm 2023 kết nạp được 14 đảng viên), trong đó 13 học sinh và 6 sinh viên; 10 đảng viên nữ; 8 đảng viên người dân tộc thiểu số; 13 đảng viên đủ 18 tuổi, 3 đảng viên dưới 22 tuổi và 3 đảng viên trên 22 tuổi.

Từ năm 2020 đến nay, các đảng bộ đã giới thiệu 157 học sinh, sinh viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh 128 quần chúng; Huyện ủy Bát Xát 10 quần chúng; Huyện ủy Bảo Thắng và Thành ủy Lào Cai mỗi đơn vị 8 quần chúng; Huyện ủy Văn Bàn 2 quần chúng và Thị ủy Sa Pa 1 quần chúng.

4 bài học kinh nghiệm

0541.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng chỉ ra 4 bài học kinh nghiệm trong phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh thời gian qua:

Một là, ở đâu cấp ủy đảng xác định được công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, là cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thì ở đó gặt hái được nhiều thành quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên.

Hai là, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, giáo viên trong các nhà trường luôn có nhận thức đầy đủ, xem trọng trọng vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; thường xuyên có định hướng rõ ràng về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, cũng như vun đắp những ước mơ, hoài bão, cống hiến cho Tổ quốc thì ở đó tạo được nguồn kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên.

Ba là, ở đâu cấp ủy kiên trì, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên trong các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới phương thức hoạt động thì ở đó lựa chọn được nhân tố tích cực trong cán bộ đoàn, đoàn viên để giới thiệu nguồn kết nạp vào Đảng.

Bốn là, ở đâu cấp ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng đối với các tổ chức đảng trong công tác kết nạp đảng viên thì ở đó làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên.

0624.jpg
Tại hội thảo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu một số kiến nghị để công tác kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên được thuận lợi hơn.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiến nghị, thời gian tới, Trung ương có hướng dẫn thống nhất tiêu chí cụ thể về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; thống nhất cách tính tuổi khi kết nạp học sinh vào Đảng; xây dựng hướng dẫn, nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng viên phù hợp với đối tượng là học sinh, sinh viên.

Coi trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên

Tại hội thảo, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, làm rõ thêm thực trạng, kết quả cũng như những khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên; nêu những ý kiến, giải pháp công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên.

Ý kiến đại biểu cho rằng cần có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, độ tuổi đối với việc phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên phù hợp với thực tế từng vùng; cần có những quy định mang tính đặc thù...

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Hoà, Viện phó Viện KHTCCB, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội thảo.
0526.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai Đoàn Ngọc Tuyến phát biểu tại hội thảo.
0552.jpg
Đồng chí Lê Huy Phú, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát phát biểu ý kiến.
0617.jpg
Bí thư Tỉnh đoàn Giàng Thị Mai phát biểu tham luận.
0591.jpgPhó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai Trần Xuân Trường phát biểu tham luận.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng thời nêu một số vấn đề liên quan đến công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nhận thức. Bởi phía cấp ủy các cấp, các nhà trường có nhận thức đúng, mới quan tâm tạo môi trường rèn luyện, giác ngộ lý tưởng, động cơ phấn đấu trở thành đảng viên cho học sinh, sinh viên. Nhận thức của chính bản thân học sinh, sinh viên và từng gia đình, từ đó mới có ý thức phấn đấu, rèn luyện đúng đắn và từ sớm…

0570.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quan tâm đến phát triển đảng là đối tượng học sinh, sinh viên ở khu vực miền núi, trong hệ thống các trường nội trú, các địa bàn khó khăn biên giới, có đông đồng bào tôn giáo... từ đó xây dựng đội ngũ đảng viên đồng bộ, thống nhất, thực sự là lực lượng cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đúng như Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhấn mạnh yêu cầu: Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số.

Cần quan tâm đổi mới nội dung, khung chương trình bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng theo hướng ngắn gọn, gắn với thực tiễn, phù hợp với đối tượng học viên là học sinh, sinh viên; đề cao vai trò người được phân công theo dõi, giúp đỡ học sinh, sinh viên để phát triển đảng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, trong đó đoàn thanh niên làm nòng cốt định hướng tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là các phong trào thi đua để phát hiện những nhân tố học sinh, sinh viên tích cực giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đề nghị bổ sung “quyền công đoàn” cho 2 đối tượng người lao động tại dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

Đề nghị bổ sung “quyền công đoàn” cho 2 đối tượng người lao động tại dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

Hôm nay (18/6), Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV dành buổi sáng làm việc tại Hội trường Diên Hồng để thảo luận về Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Tham gia phát biểu trực tiếp tại nghị trường bà Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nêu ý kiến.

Hai lần về với Điện Biên

Hai lần về với Điện Biên

Tháng 5/2024, Nhân dân cả nước hướng về ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954 - 7/5/2024), buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chế độ cai trị tại Việt Nam nói riêng, Đông Dương nói chung.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Nếu chỉ cấm hành vi đưa mà không cấm hành vi nhận hối lộ là chưa đầy đủ

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Nếu chỉ cấm hành vi đưa mà không cấm hành vi nhận hối lộ là chưa đầy đủ

Tại phiên thảo luận ở tổ (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thuộc Tổ đại biểu số 5) chiều 17/6, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai) khi tham gia ý kiến xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã nhấn mạnh: “Chỉ cấm hành vi đưa hối lộ mà không cấm hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ là chưa đầy đủ”.

Tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 17.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Sớm giải quyết các vướng mắc về đào tạo lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Sớm giải quyết các vướng mắc về đào tạo lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 17/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia ý kiến về nội dung này.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Lào Cai có 7 người có uy tín tiêu biểu được tôn vinh tại Chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ II, năm 2024

Lào Cai có 7 người có uy tín tiêu biểu được tôn vinh tại Chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ II, năm 2024

Từ ngày 14 - 16/6, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ II, năm 2024 nhằm tôn vinh, động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, biển đảo. Tỉnh Lào Cai có 7 người có uy tín tiêu biểu được tôn vinh.

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ biên phòng Việt Nam

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ biên phòng Việt Nam

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 2/6/2024, tại luồng xuất cảnh Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, nữ hành khách Zhong Hongyan, quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 14/11/1959, làm thủ tục xuất cảnh về Trung Quốc. Khi đến bậc lên xuống, hành khách đã bị trượt chân dẫn đến té ngã, phần phía sau đầu chạm với mặt sàn gây chảy máu, choáng.

fb yt zl tw