Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổng kết nhiệm vụ năm 2022

LCĐT – Chiều 13/12, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổng kết nhiệm vụ năm 2022 ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt về công tác cải cách hành chính, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, tác động tích cực đến hành động của chính quyền các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm.

Cơ quan thường trực đã chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện với mục tiêu nâng cao các chỉ số PAPI; SIPAS; PAR INDEX và hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Đến thời điểm này, 3 cấp tỉnh, huyện, xã có tổng số 1.972 thủ tục hành chính; trong năm đã thực hiện phê duyệt danh mục 929 thủ tục hành chính, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương (đạt 47% thủ tục hành chính toàn tỉnh); thực hiện cắt giảm thời gian với hơn 50.000 lượt hồ sơ, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp khoảng 60 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã tích hợp 1.374/1.761 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là 1.761 thủ tục hành chính (đạt 89%).

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổng kết nhiệm vụ năm 2022 ảnh 2
Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã.

Công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kịp thời, thống nhất. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến, kịp thời phát hiện và xử lý các văn bản ban hành chưa phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều đổi mới giúp công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số góp phần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự minh bạch trong việc cung cấp các dịch vụ công đến người dân, thúc đẩy cải cách hành chính.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổng kết nhiệm vụ năm 2022 ảnh 3
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã nêu ý kiến về: Làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính một số cơ quan, đơn vị; một số phần mềm dùng chung, chuyên ngành chưa đồng bộ, việc nâng cấp, cập nhật còn chậm, chưa đáp ứng đủ các chức năng theo quy định, chưa thuận tiện cho người sử dụng... Đồng thời tập trung phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá các chỉ số cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính; khó khăn trong chia sẻ dữ liệu dùng chung...

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổng kết nhiệm vụ năm 2022 ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương cần quyết tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; các sở, ngành có liên quan phối hợp tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chính sách về cải cách hành chính; các cơ quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính phải gắn với hoạt động chuyển đổi số tạo sự đồng bộ, song song. Đồng thời phải có sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành từ trên xuống dưới.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương sớm tham mưu, ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 gắn với việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, quyết tâm phấn đấu đưa Lào Cai vào top 10 trong bảng xếp hạng bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của quốc gia. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thể chế; tổ chức, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính một số lĩnh vực. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; hoàn thiện phần mềm điện tử, ứng dụng; quy hoạch về dữ liệu, mạng chuyên dùng; chia sẻ dữ liệu dùng chung. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai giải quyết thủ tục hành chính; quyết tâm hạ tỷ lệ giải quyết chậm, muộn hồ sơ, thủ tục của Trung tâm dưới 2%....

Đối với công tác thông tin, truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về cải cách hành chính; các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, phản ánh thực chất công tác cải cách hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 19/4/2024 điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 15/8/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Ngày 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Thiếu hiểu biết pháp luật, kiến thức và kỹ năng khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là với lứa tuổi học sinh. Trước thực tế đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đang triển khai đồng loạt các giải pháp để ngăn ngừa, đẩy lùi tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Quân và dân Đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Quân và dân Đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Ðồng bằng Bắc Bộ (bao gồm phần lớn Liên khu 3 và Khu Tả ngạn), là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn cuối của chiến cuộc Ðông-Xuân 1953-1954, quân và dân Ðồng bằng Bắc Bộ đã phối hợp hiệu quả với chiến trường chính, góp phần làm nên Chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Triệu trái tim hướng về Điện Biên Phủ

Triệu trái tim hướng về Điện Biên Phủ

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, những này này, các điểm di tích lịch sử gắn với Chiến dịch  Điện Biên Phủ có rất đông cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa và du khách đến tham quan. Những hình ảnh dưới đây do Nhóm phóng viên của Báo Lào Cai ghi lại trong chuyến công tác hướng về Điện Biên.

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 19/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025.

Đội quân xe thồ lên Điện Biên

Đội quân xe thồ lên Điện Biên

Sau tết Giáp Ngọ 1954, ngày mồng 5 tháng Giêng, xã đội triệu tập hơn 40 anh em biết đi xe đạp trong đại đội dân quân thường trực của xã họp khẩn cấp. Ai cũng cho là có chuyện tổng động binh. Sau khi nghe lời tuyên bố lý do của ông xã đội trưởng, chúng tôi mới rõ: "Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) ra lệnh điều động một trung đội dân quân xe thồ của Thiệu Đô tập trung tại huyện để thành lập đại đội dân công tiếp vận đường dài phục vụ chiến dịch đánh lớn".

Triệu trái tim cùng hướng về đất Tổ

Triệu trái tim cùng hướng về đất Tổ

Nước Việt Nam ta có một di tích lịch sử được các nhà sử học đánh giá là “siêu di tích” - đền thờ 18 đời Vua Hùng, nằm ở vùng đất trung du Phú Thọ - “đất Tổ” của trăm họ dân Việt trên khắp thế giới. Mồng Mười tháng Ba âm lịch, nếu không thể trực tiếp hành hương thắp nhang cúng Tổ thì người Việt Nam mọi miền cùng hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì) bái vọng chốn linh thiêng, đó là nơi khởi đầu cho sự mở mang một quốc gia có hàng nghìn năm văn hiến…

fb yt zl tw