Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 08:11 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Sáng 16/10,  tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công bố kết quả Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Bên hành lang Đại hội, phóng viên Báo Lào Cai đã ghi lại những tâm huyết, kỳ vọng của các đại biểu đến dự Đại hội về sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, trong đó, các tâm sự đều mong muốn được góp sức xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, mạnh, bền vững trên tất cả các lĩnh vực.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ đột phá

Đại biểu Phạm Huy Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.

Tôi nhận thấy, trong giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh đã rất quan tâm đến công tác cải cách hành chính. Nổi bật như chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong 5 năm trở lại đây, năm sau đều cao hơn năm trước, năm 2015 xếp thứ 39 thì đến năm 2018 xếp thứ 21/63 tỉnh/thành phố; chỉ số PAPI của tỉnh có xu hướng tăng cao từ nhóm đạt điểm trung bình cao của cả nước lên xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tỉnh đã rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện việc cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho 720 thủ tục hành chính và 11 danh mục thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 99%; các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện...

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, tôi mong muốn rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần đánh giá đúng mức tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, từ đó đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, phù hợp.

Theo tôi Ban Chấp hành Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác cải cách hành chính phải trở thành nhiệm vụ đột phá. Trong đó tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định Chính phủ; quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm phạm trên địa bàn tỉnh; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện cắt giảm thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước…

Xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Đại biểu Vũ Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường tại huyện Bảo Thắng nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung đã đạt được kết quả đáng quan tâm, nhất là công tác giám sát, thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, nhất là liên quan đến các khu công nghiệp, đô thị. Điển hình như các dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Lào Cai; nhà  máy xử lý nước thải tại Khu công công nghiệp Tằng Loỏng; tỷ lệ chất thải rắn được phân lại tại các đô thị, tỷ lệ rác thải rắn được thu gom tại khu vực nông thôn đạt 81%. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, việc xử lý chất thải chưa được kiểm saost toàn diện theo quy định, tình hình vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các sự cố môi trường vẫn xảy ra khá thường xuyên, nhất là ở các dự án sản xuất, khu công nghiệp.

Theo tôi, các cấp, ngành có liên quan trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tham tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhất là các vụ việc gây ô nhiễm ở phạm vi lớn, hậu quả nghiêm trọng, khó khắc khăn trong khắc phục. Đối với các dự án sản xuất, nhất là sản xuất công nghiệp đầu tư mới, cơ quan quản lý các cấp có sự giám sát chặt trong sử dụng công nghệ, dây chuyền thiết bị, kỹ thuật, đảm bảo trong quá trình vận hành có mức độ an toàn cao, hạn chế thấp nhất tác động đến môi trường sinh thái.

Phát huy vui trò của tổ chức chính trị trong giám sát, phản biện xã hội

Đại biểu Thào Thị Sáo, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai.

Qua nghiên cứu tài liệu và tiếp nhận thông tin tại Đại hội, tôi rất vui mừng vì trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ tỉnh đã quan tâm hơn đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng,lãng phí, các hành vi tiêu cực tiêu cực, thể hiện qua các vụ việc được phát hiện, xử lý, thậm chí là truy tố, xét xử trước pháp luật. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng được đẩy mạnh, qua đó đã xử lý, kỷ luật hàng trăm đảng viên, 2 tổ chức đảng có vi phạm liên quan đến thực hiện nghị quyết, pháp luật Nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Tôi mong muốn rằng trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa tới công tác lãnh đạo công tác tuyên truyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hành vi tiêu cực và chống các biểu hiện duy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, cơ chế về quản lý kinh tế, xã hội để hạn chế những kẽ hở, tiêu cực; quan tâm công tác cán bộ làm việc trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Tôi cũng mong rằng cần có cơ chế tốt hơn nữa nhằm phát huy vai trò của giám sát, phản biện xã hội cảu Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan dân cử, báo chí và trách nhiệm của nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, công tác phòng chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh vác tổ chức đảng các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh.

* Quan tâm đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn

Đại biểu Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Bàn.

Nhiệm kỳ qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp – nông thôn. Nhờ đó, các địa phương trong tỉnh, trong đó có huyện Văn Bàn đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, theo hướng hàng hoá, giá trị sản xuất tăng cao trên một đơn vị canh tác. Cuộc sống của người dân nói chung, người dân nông thôn nói riêng đã có nhiều khởi sắc.

Điều đó cho thấy, đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa chiến lược để đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Tôi kỳ vọng, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khoá XVI sẽ tiếp tục lãnh đạo, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống bằng các chương trình, đề án, trong đó quan tâm đến các chương trình, đề án phát triển nông - lâm nghiệp. Trong giai đoạn tới, yêu cầu cơ cấu lại nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và sắp xếp dân cư nông thôn tiếp tục được đặt ra. Do vậy, tôi mong muốn tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng thương hiệu quốc gia và chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới gắn với nâng cao thu nhập cho người dân.

* Tiếp tục đầu tư cho huyện nghèo

Đại biểu Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính huyện Mường Khương.

Một trong những nội dung được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này quan tâm đó là triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp giảm nghèo, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững, ưu tiên giảm nghèo thu nhập và vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 3% - 5%. Đây là nội dung rất quan trọng, phù hợp với Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai.

Thực tế, 3 huyện 30a của tỉnh, trong đó có Mường Khương, thời gian qua đã được tỉnh ưu tiên, bố trí nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Mặc dù tỉnh tỉnh đã nỗ lực để tranh thủ, bố trí, lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho các huyện nghèo, nhưng để giảm nghèo nhanh và bền vững, thì các huyện nghèo cần rất nhiều nguồn lực đầu tư. Do vậy, tôi mong muốn, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư cho các huyện 30a, nhất là các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 40%.

* Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đại biểu Lý Thị Bầu, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bảo Yên.

Tôi nhận thấy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức, tăng dần về số lượng, đảm bảo chất lượng. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ tới, với những mục tiêu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt ra cao hơn, để hoàn thành, tôi mong muốn và kỳ vọng Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục dành nhiều hơn nữa sự quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh. Nhất là việc xây dựng một đội ngũ trí thức đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu ngành nghề; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; sắc bén về lý luận, vững vàng về chuyên môn; có năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm trẻ hóa trí thức có trình độ cao, đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực; chú trọng nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt quan tâm tạo điều kiện, đảm bảo đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp theo quy định; điều chỉnh, bổ sung, ban hành những cơ chế, chính sách để thu hút được những trí thức trẻ giỏi về chuyên môn, có mong muốn cống hiến, xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển, trọng tâm là lĩnh vực y tế, du lịch, nông nghiệp, nông thôn...

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết