Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 09:22 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

50 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

LCĐT - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo phương án nhân sự; đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị.

Theo đó, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI gồm 50 đồng chí, giảm 2 đồng chí (3,8%) so với nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tái cử 33 đồng chí, chiếm 66%; giới thiệu 55 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.  
Đề án nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số hợp lý; số dư nhân sự đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh trình bày Báo cáo Đề án Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

Sau khi được phổ biến, quán triệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu ứng cử, đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình tại Đại hội, thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định của Đảng về công tác nhân sự và công tác cán bộ; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, minh bạch, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên. 
 

Các đại biểu biểu quyết về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử, đồng thời tiến hành các bước, quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. 

 

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

Kết quả, Đại hội tín nhiệm bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tiếp đó, Đại hội thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong khuôn khổ làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục tham luận tại hội trường. 
 

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết