Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 3, 21/3/2023, 10:31 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

LCĐT - Tất cả các công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) trên địa bàn tỉnh đều viết đơn tình nguyện.

Các công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 đều đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, sức khỏe, phẩm chất đạo đức và lý lịch rõ ràng.

Năm 2023, theo chỉ tiêu Bộ Công an giao, tỉnh Lào Cai tuyển chọn 215 công dân nam thực hiện nghĩa vụ CAND, trong đó 180 công dân thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh, 35 công dân thực hiện nghĩa vụ tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an).

Lãnh đạo xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai tặng quà, động viên công dân Giàng Seo Viển ở thôn Hòa Bình nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các công dân được tuyển chọn, gọi nhập ngũ đều có sức khỏe loại 1 và loại 2; 100% trình độ văn hóa 12/12; 8 công dân trình độ đại học và cao đẳng; 1 công dân là đảng viên.

Cụ thể số lượng công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ CAND ở các địa phương, gồm: Thành phố Lào Cai 41, thị xã Sa Pa 19; các huyện: Bảo Thắng 32, Bắc Hà 20, Văn Bàn 26, Mường Khương 18, Bảo Yên 25, Bát Xát 23, Si Ma Cai 11.

Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ CAND, lãnh đạo Bộ Công an đồng ý chủ trương như sau:

- Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND (kèm theo Công văn số 11318/X01-P2 ngày 3/8/2022 của X01 về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND) hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ công an tại các trường CAND.

- Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND (kèm theo Công văn số 11318/X01-P2 ngày 3/8/2022 của X01 về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND), quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được cộng 5 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo quy định.

Công an đơn vị, địa phương áp dụng chủ trương nêu trên từ năm 2024 trở đi (bắt đầu đối với số chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2022, hết hạn phục vụ tại ngũ năm 2024).

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết