Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 3, 7/2/2023, 11:39 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

LCĐT - Chiều 9/12 đã diễn ra Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ứng dụng công nghệ số giao chỉ tiêu kế hoạch

Đây là năm đầu tiên tỉnh Lào Cai triển khai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngoài tổ chức hội nghị trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh như trước đây, hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với hơn 1.000 đại biểu tham dự.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hành động - phát triển” đòi hỏi các cấp, các ngành phải tích cực, chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Do đó, việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 có nhiều đổi mới và đột phá với tinh thần đẩy mạnh phân cấp gắn với phân quyền, tăng tính chủ động, đề cao sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh giao kế hoạch bằng hình thức nhấn nút trên màn hình điện tử.

Tại hội nghị, lần đầu tiên các tài liệu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được số hoá, tỉnh triển khai giao kế hoạch bằng hình thức nhấn nút trên màn hình điện tử. Điều này thể hiện thông điệp của tỉnh đó là đoàn kết, quyết tâm hành động; chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn; tranh thủ thời cơ, vận hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), cũng là năm tiếp tục đẩy mạnh việc phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các địa phương.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19, chủ động xây dựng phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tiếp tục tập trung phục hồi sản xuất, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường phát triển các nguồn lực ngoài nhà nước. Tập trung đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có tính liên vùng và hạ tầng đô thị, hạ tầng chuyển đổi số. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường, chuyển đổi năng lượng, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố với các ban Đảng, HĐND và các cơ quan, tổ chức khác. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Chí Hiền đề nghị tỉnh đôn đốc các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng chiến lược phát triển, từ đó có chiến lược tổng thể phát triển ngành công nghiệp của tỉnh.
Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai Hoàng Văn Dương đề nghị tỉnh có các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Thống nhất ý chí, hành động để thực hiện các mục tiêu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến nhiều yếu tố thuận lợi tạo nên kết quả đột phá trong năm 2022, trong đó cốt lõi là hệ thống chính trị các cấp từ tỉnh đến xã tiếp tục giữ vững sự đoàn kết - đồng lòng, quyết tâm - nghiêm túc, chủ động - sáng tạo, phát huy ý chí, tinh thần tự lực, tự cường trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Từ đó phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tập trung sức lực, vượt qua được khó khăn, đương đầu với thách thức, đồng thời giải quyết thấu đáo những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh trong quá trình phát triển của tỉnh. Sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Sự ủng hộ này, mà bản chất chính là hạnh phúc của Nhân dân không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của sự phát triển. 

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Lào Cai có nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng đứng trước nhiều cơ hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm cao để đạt các mục tiêu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện đồng bộ 5 nhiệm vụ chủ yếu đó là:

Tiếp tục cụ thể hoá và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy: Nghị quyết 35-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Tỉnh ủy đã được ban hành trên cơ sở “phát huy sức mạnh đoàn kết để tạo ra ý tưởng mới, tinh thần mới, sáng tạo mới, kết quả mới”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị các cấp, các ngành thống nhất ý chí, hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

Xác định đúng, đủ, tổng thể nguồn lực cho phát triển trong cả năm và thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Nguồn lực không chỉ có ngân sách nhà nước được thông qua danh mục công trình, dự án đầu tư công, tài nguyên khoáng sản, tài sản công... mà còn là vị tri địa lý, trình độ khoa học kỹ thuật; chất lượng nguồn nhân lực; năng lực hệ thống chính trị, sự đa dạng về bản sắc văn hoá; sự năng động, sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo; sức mạnh chung của cộng đồng doanh nghiệp...

Quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống văn hoá, vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp. 

Tăng cường cải cách hành chính, thủ tục hành chính một cách thực chất. 

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước, trên nhiều lĩnh vực, với nhiều chủ thể khác nhau từ các nhà đầu tư, các hiệp hội, tổ chức khoa học, tổ chức chính trị - xã hội... vừa để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành vừa phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh cũng như mở ra các cơ hội huy động nguồn lực quan trọng của bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị trước hết các ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 khi thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng là thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể Chỉ thị của UBND tỉnh thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương mình và sớm xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 25 nhiệm vụ, mục tiêu tỉnh đặt ra trong năm 2023 đều ở mức phấn đấu cao, sức ép với công tác chỉ đạo, điều hành do vậy cũng lớn hơn, vì vậy ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành phải tích cực vào cuộc, nắm bắt cơ hội, đoàn kết, thống nhất chỉ đạo, điều hành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. 

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hơn 11%;

GRDP bình quân đầu người: 103 triệu đồng/năm;

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 53.000 tỷ đồng;

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 12.000 tỷ đồng;

Giá trị sản xuất công nghiệp hơn 51.100 tỷ đồng;

Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn: 6 triệu lượt;

Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân đạt 4%/năm;

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,7%;

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97%;

Số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới: 72 xã;

Tỷ lệ che phủ rừng: 58,5%;

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết