Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 2, 5/12/2022, 08:31 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Phát huy vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên

LCĐT - Vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được phát huy đã góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thực hiện vai trò báo cáo viên cấp tỉnh, đồng chí Lại Vũ Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh luôn dành thời gian đọc, nghiên cứu tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cập nhật tình hình của tỉnh, của Đảng ủy Khối, từ đó lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc thù của đảng bộ để tuyên truyền, thông tin định hướng tại hội nghị báo cáo viên hằng tháng.

Những nội dung truyền tải tại hội nghị không chỉ phổ biến đến các đại biểu dự, gồm báo cáo viên/cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, báo cáo viên của Đảng ủy Khối, đây còn là tài liệu tuyên truyền, định hướng tới cán bộ, đảng viên, người lao động, vì thế, việc lựa chọn thông tin phải được thực hiện cẩn thận, ngắn gọn nhưng vẫn đủ nội dung cần thiết.

Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Là giảng viên Trường Chính trị tỉnh, thời gian qua, chị Nguyễn Thị Ánh Đào, Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở luôn chủ động nghiên cứu, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào các bài giảng để tuyên truyền, phổ biến đến học viên; giúp cán bộ, đảng viên tham gia học tập nhận thức rõ vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo giảng viên Nguyễn Thị Ánh Đào, để làm tốt nhiệm vụ được giao, cần đọc nhiều, tìm kiểu kỹ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chọn lọc thông tin đúng, đủ, cần; đặc biệt là liên hệ với tình hình thực tế để các bài giảng sinh động, gần gũi, dễ hiểu và dễ nhớ.

Còn tại xã Mường Bo (thị xã Sa Pa), thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực hoạt động, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Theo ông Hoàng Văn Phang, Bí thư Đảng ủy xã, địa phương đang duy trì hoạt động Ban Tuyên vận xã với 16 thành viên; 9 tổ tuyên vận ở các thôn. Hằng tháng, xã duy trì hội nghị tuyên vận, kịp thời cung cấp thông tin đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cách thức tuyên truyền được áp dụng linh hoạt, không cứng nhắc mà có sự liên hệ, lồng ghép các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tình hình thực tế của địa phương, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Nhân dân khi triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thành viên Ban Tuyên vận xã Mường Bo (thị xã Sa Pa) tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, thời gian qua, tỉnh Lào Cai luôn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 10.500 báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong đó 5 báo cáo viên Trung ương, 50 báo cáo viên cấp tỉnh, 222 báo cáo viên cấp huyện. Toàn tỉnh hiện có 152 ban tuyên vận cấp xã với hơn 1.000 tuyên truyền viên; hơn 1.500 tổ tuyên vận với hơn 9.200 cán bộ tuyên vận. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân.

Vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được phát huy đã góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đội ngũ này cũng kịp thời nắm thông tin và truyền tải những bất cập, khó khăn mà người dân phản ánh, giúp các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người dân trước những vấn đề thời sự quan trọng, nhạy cảm, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh tham gia Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xác định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, thời gian qua, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ này. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở. Từ đầu năm đến nay, tỉnh tổ chức 1 hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng, mời chuyên gia Trung ương bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; tổ chức 9 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh với hơn 350 đại biểu tham dự; cấp xã tổ chức hơn 1.300 hội nghị tuyên vận với gần 28.000 lượt người tham gia.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, người dân có nhiều hình thức tiếp cận thông tin. Bên cạnh những thông tin đúng, hữu ích, cũng có không ít thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí sai lệch, xuyên tạc, vu khống mà các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Do vậy, sức ép mà đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên gặp phải không hề nhỏ, đồng thời đặt ra những khó khăn, thách thức lớn trong triển khai công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên, tuyên truyền viên và người dân nhằm kịp thời định hướng thông tin, giải đáp những thắc mắc. Đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần thường xuyên tự trau dồi, nâng cao trình độ, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm chủ công nghệ thông tin, gắn kiến thức lý luận với thực tế cuộc sống, linh hoạt, khéo léo trong truyền tải thông tin...

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết