Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 9/12/2022, 13:33 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

LCĐT – Năm học 2021 - 2022 toàn tỉnh có 214.463 học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 95,27%, giảm 3,68% so với năm học 2020 – 2021. Hiện, còn 10.654 HSSV chưa tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 4,73% học sinh toàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho HS-SV trên địa bàn tỉnh và phấn đấu năm học 2022 - 2023 có 100% HSSV tham gia BHYT theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao về bao phủ BHYT giai đoạn 2022 – 2025, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3915/UBND-VX về việc tăng cường thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023.

Tham gia BHYT góp phần đảm bảo quyền lợi của học sinh, sinh viên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và hiệu trưởng các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho HSSV, đảm bảo từ năm học 2022 - 2023 có 100% HSSV tham gia BHYT.  Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường thông tin, vận động HSSV tham gia BHYT.  Gắn việc thực hiện tiêu chí HSSV tham gia BHYT với việc đánh giá, xếp loại hằng năm của các cơ sở giáo dục và đào tạo; xác định việc tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT là trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung dưới nhiều hình thức để cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và tất cả người dân nắm rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của HSSV trong việc tham gia BHYT.

 Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 cho các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tỉnh đoàn triển khai tới các cơ sở đoàn thanh niên trong các nhà trường lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp nhằm nâng cao hiểu biết của HSSV về giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHYT.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, phối hợp phổ biến chính sách BHYT, nhất là quyền lợi của HSSV được hưởng khi đi khám, chữa bệnh BHYT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT;  xác định công tác BHYT HSSV là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết