Báo Lào Cai
Thứ 3, 5/7/2022, 16:26 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Công an huyện, thị xã được tổ chức đăng ký cấp biển số đối với ô tô

LCĐT - Công an các huyện, thị xã sẽ được phân cấp tổ chức đăng ký cấp biển số đối với ô tô, máy kéo, rơ moóc.

Theo thông tin từ Công anh tỉnh, thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an, việc đăng ký, cấp biển số xe sẽ được phân quyền về cho địa phương từ cấp huyện, thành phố cho đến cấp xã; theo đó, từ ngày 21/5, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức phân cấp đăng ký xe ô tô, mô tô, xe gắn máy và xe máy điện trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp biển số đối với ô tô, máy kéo, rơ moóc được phân cấp cho công an cấp huyện, thị xã từ ngày 21/5/2022. 

Việc phân cấp cụ thể được thực hiện như sau: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức đăng ký, cấp biển đối với ô tô, máy kéo, rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; các dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc thường trú tại thành phố Lào Cai.

Công an thành phố Lào Cai tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp quân đội… có hộ khẩu hoặc thường trú tại thành phố Lào Cai. 

Công an cấp huyện, thị xã sẽ tổ chức đăng ký cấp biển số đối với ô tô, máy kéo, rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự, trừ phương tiện thuộc thẩm quyền đăng ký cấp biển số của Phòng Cảnh sát giao thông cho các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc thường trú trên địa bàn, thường trú tại cấp xã nơi công an huyện, thị xã đặt trụ sở.

Cùng với đó, Công an tỉnh cũng đã triển khai việc đăng ký xe tại 14 đơn vị công an cấp xã của các huyện Bát Xát (3 đơn vị), Bảo Thắng (6 đơn vị), Bảo Yên (3 đơn vị) và Văn Bàn (2 đơn vị).

Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại, các tập thể, cá nhân có nhu cầu đến trụ sở công an cấp huyện nơi thường trú để làm thủ tục đăng ký xe.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết