Báo Lào Cai
Thứ 3, 5/7/2022, 21:27 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Tập trung tổ chức đại hội đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

LCĐT – Thường trực Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các đơn vị đoàn trực thuộc tập trung triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở trong toàn đoàn khối được triển khai thực hiện tốt, với phương châm kế thừa, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên; phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả. Báo cáo chính trị đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn nhiệm kỳ vừa qua, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới phải sát với tình hình thực tế.

Các đại hội bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và Ban Thường vụ Đoàn Khối từ khâu xây dựng kế hoạch đến chuẩn bị nội dung chu đáo và tổ chức đại hội đạt chất lượng, hiệu quả cao. Các đại hội cơ bản đảm bảo thời gian, quy trình và quy định, được tập thể thống nhất thông qua. Đến thời điểm này đã có 21/59 đơn vị đã tiến hành xong đại hội.

Thường trực Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đoàn cơ sở.

Trước yêu cầu tiến độ đại hội cấp cơ sở phải hoàn thành trước 30/4/2022, Thường trực Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cơ sở đoàn cần khẩn trương, chủ động, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội bảo đảm đúng quy trình, quy định, bám sát sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy và đoàn cấp trên; chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chặt chẽ, đầy đủ về nội dung và tuân thủ các quy định và phòng, chống dịch Covid-19. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ. Việc sớm hoàn thành đại hội cấp cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến vào đầu tháng 6 tới.

Đại diện các đơn vị đã nêu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, Đại hội Đoàn cấp tỉnh và toàn quốc, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 6 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; tổ chức công bố quyết định và ra mắt Ban Chủ nhiệm 2 Câu lạc bộ lý luận trẻ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và Trường Cao đẳng Lào Cai (ảnh dưới).

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết