Báo Lào Cai
Thứ 3, 5/7/2022, 16:07 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện

LCĐT - Thế hệ thanh niên của tỉnh những năm qua luôn phát huy vai trò xung kích, tinh thần nhiệt huyết, ra sức rèn đức, luyện tài, phấn đấu trưởng thành, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện tại Cột cờ Lũng Pô (Bát Xát) - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.

Tiêu biểu là giai đoạn 2011 - 2020, thanh niên Lào Cai đã xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn, dám nghĩ, dám làm. Anh Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn chỉ đạo triển khai kịp thời và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện trong việc huy động các nguồn lực của xã hội, sự quan tâm của các ngành, các cấp chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Tính riêng trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 4.740 lớp học tập nghị quyết của Đảng, đoàn thanh niên; 4.123 đợt giáo dục chính trị, tư tưởng; 3.123 đợt giáo dục truyền thống và 2.345 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 500 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thanh niên làm chủ đất nước”; tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Lào Cai vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm, đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần để phát triển toàn diện. Việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên được quan tâm, bước đầu đã đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu của người lao động, tạo việc làm cho lao động trẻ.

Hiện nay, số thanh niên tại Lào Cai (từ đủ 16 đến 30 tuổi) là hơn 143 nghìn người, chiếm 21,2% dân số của tỉnh. Đây là nguồn nhân lực dồi dào, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm tới. Ngày 4/11/2021, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 20 về phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030, trong đó đặt ra 6 mục tiêu cụ thể và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Chương trình được xác định là một trong những bộ phận cấu thành của Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương trong tỉnh ký giao ước thi đua 

Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa Chương trình số 20 vào nội dung công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi. Trọng tâm xuyên suốt là nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên trong xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, bảo vệ, bồi dưỡng trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Để triển khai chương trình này, Huyện đoàn Bảo Yên đã phối hợp với phòng, ban liên quan tham mưu xây dựng chương trình tạo cơ hội, môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ, phát triển toàn diện và nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao. Xây dựng ý thức tự học, học tập suốt đời, phương pháp tư duy sáng tạo, độc lập, khả năng làm việc tập thể, kỹ năng thích nghi và tự tin trong cuộc sống. Anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Huyện đoàn Bảo Yên cho biết: Huyện rất quan tâm tạo cơ hội cho thanh niên được hưởng thụ chính sách giáo dục, đặc biệt chú trọng thanh niên nữ, thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn hoặc thuộc diện khuyết tật; triển khai nguồn vốn ưu đãi cho thanh niên vay vốn để học tập trong các cơ sở đào tạo. Bảo Yên phấn đấu hằng năm có 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp THPT. Hằng năm, có ít nhất 8 nghìn thanh niên được giải quyết việc làm…

Tại thành phố Lào Cai, Thành ủy đang triển khai kế hoạch sát hạch chức danh bí thư đoàn thanh niên cấp xã năm 2022. Chị Trương Thị Vân Anh, Bí thư Thành đoàn cho biết: Việc tổ chức sát hạch với chất lượng cao, cách làm thực chất sẽ góp phần quan trọng giúp tổ chức đoàn có được những cán bộ đoàn tâm huyết và trách nhiệm. Qua sát hạch, lựa chọn nhân sự có trình độ, độ tuổi phù hợp để giới thiệu bầu chức danh bí thư đoàn thanh niên, chuẩn bị cho đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và có năng lực thực hiện chiến lược thanh niên mang tính lâu dài.

Cũng theo chị Trương Thị Vân Anh, nội dung sát hạch mang tính khảo sát năng lực toàn diện, các yêu cầu đặt ra sát với tình hình thực tế của từng địa phương có nhu cầu tuyển dụng. Đánh giá trong thời gian qua, thế hệ cán bộ đoàn sát hạch giai đoạn 2014 - 2020 đã góp phần quan trọng thúc đẩy các phong trào thanh niên thành phố ngày càng đa dạng, nổi bật, đi vào chiều sâu, được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao. Trong tổng số 13 đồng chí sau sát hạch, đã có 2 bí thư đoàn phát triển, được tín nhiệm bầu giữ chức danh phó chủ tịch UBND cấp xã và nhiều đồng chí được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Tuổi trẻ Lào Cai thực hiện nhiều hoạt động xung kích, ý nghĩa vì cộng đồng.

Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn, hội sẽ tập trung đầu tư cho công tác đào tạo cán bộ đoàn với phương châm lấy môi trường hoạt động đoàn làm thực tiễn sinh động. Tiếp tục khơi dậy và phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện và tiềm năng to lớn của thanh niên, phát triển mạnh mẽ phong trào tình nguyện trong thanh niên; đa dạng hóa các hình thức tình nguyện, như chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, tháng thanh niên... bằng những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc thù mỗi địa phương, đơn vị và mỗi giai đoạn cụ thể.

Thanh niên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò của tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt, đi đầu thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển chính quyền số và chuyển đổi số. Mục tiêu của tỉnh là xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong nhiệm vụ bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết