Báo Lào Cai
Thứ 6, 27/5/2022, 03:16 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác dư luận xã hội cấp tỉnh năm 2022

LCĐT - Chiều 20/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội cấp tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh được phân bố từ tỉnh đến cơ sở trải đều 9 huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và một số đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh kết hợp với tổng kết hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2021; thường xuyên trao đổi về nội dung, phương pháp nắm bắt dư luận xã hội cho đội ngũ cộng tác viên, nhất là định hướng nắm bắt dư luận xung quanh những vấn đề xã hội rộng lớn, vấn đề nóng, có nhiều tác động đến đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thời gian tới.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh tập trung phản ánh dư luận, các luồng ý kiến xung quanh việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội; dư luận, các luồng ý kiến về các vấn đề cụ thể liên quan đến tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản, thực hiện chính sách thu hồi đất và đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình... Nội dung phản ánh rất đa dạng, trên nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề.

Trên cơ sở báo cáo dư luận của đội ngũ cộng tác viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp gửi Thường trực Tỉnh ủy xem xét và chỉ đạo trực tiếp hoặc giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xác minh, làm rõ thông tin dư luận xã hội, xem xét giải quyết theo thẩm quyền đối với từng nội dung phản ánh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến việc nắm bắt tình hình tại cơ sở, nhất là trong thời đại phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay; kịp thời phản ánh nhanh, kịp thời, đề xuất hướng giải quyết hiệu quả hơn. Nội dung phản ánh cần tập trung vào các vấn đề, lĩnh vực lớn có nhiều ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Đội ngũ cộng tác viên cần tăng cường trao đổi và phối hợp với bộ phận theo dõi dư luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để gắn kết trong công việc và xác minh, làm rõ những nội dung phản ánh…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2021.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết