Báo Lào Cai
Thứ 7, 22/1/2022, 15:05 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

LCĐT- Chiều 14/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, phòng nội vụ các huyện, thành phố, thị xã.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2021, ngành nội vụ tỉnh Lào Cai đã chủ động rà soát, tham mưu triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND giao. Ngành đã tham mưu thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống chính trị của tỉnh. Ngành đã tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo kết luận của Tỉnh ủy. Ngành đã triển khai thực hiện 2 nội dung thí điểm về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; phân cấp giao cấp huyện chủ động phân bổ biên chế cấp xã  đồng thời tham mưu ban hành 52 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh.

Trong đó, ngành đã tham mưu, thực hiện tinh gọn 18 đơn vị, đầu mối và thành lập mới 3 đơn vị, đầu mối; ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu cho 36 tổ chức hành chính; thành lập mới 1 đơn vị đặc thù; tổ chức lại 26 đơn vị sự nghiệp công lập. Về công tác biên chế, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND tỉnh giao 24.978 chỉ tiêu biên chế, giảm 719 chỉ tiêu biên chế so với năm 2020. 

Ngành nội vụ đã tham mưu thực hiện công tác cán bộ đối với 34 cán bộ, lãnh đạo diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2021; tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021, thực hiện tuyển dụng công chức không qua thi tuyển. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch. Ngành đã tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đạn 2022-2025; trong năm, ngành đã thẩm định và trình UBND tỉnh thực hiện đối với 570 cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra triển khai đúng kế hoạch. Công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ được thực hiện tốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài biểu dương kết quả công tác năm 2021 mà ngành nội vụ toàn tỉnh đã đạt được. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài đề nghị cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, kỷ cương, tập trung triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Làm tốt công tác tham mưu tuyển dụng, đồng thời có kế hoạch rà soát, xây dựng khung đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác. Tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo đúng chỉ đạo của trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong bối cảnh dịch Covid – 19 vẫn có những diễn biến khó lường, tập trung cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Tổ chức thực hiện tốt thanh tra công tác nội vụ tại các cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân.

Tại hội nghị, 3 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong công tác từ năm 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 3 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”; Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ngành nội vụ năm 2021.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao Kỷ niệm chương cho cá nhân.
Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cho tập thể, cá nhân.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết