Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 09:12 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Nhiều giải pháp phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố

LCĐT - Chi bộ thôn Nì Xỉ 4, Đảng bộ xã Pha Long (Mường Khương) hiện có 6 đảng viên, trong đó 2 đảng viên kết nạp năm 2021. Bí thư Chi bộ Giàng Seo Quáng cho biết, công tác phát triển đảng viên của địa phương gặp khó khăn do thiếu nguồn. Cuối năm 2020, hai công dân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, chi bộ đã chủ động tuyên truyền, vận động, rèn luyện để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Mới đây, chi bộ cũng giới thiệu thêm 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đang hướng dẫn viết lý lịch đảng.

Nhiều địa phương có những giải pháp tập trung phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn như huyện Văn Bàn.

Năm 2021, Đảng bộ xã Pha Long kết nạp được 11 đảng viên, đạt mục tiêu đề ra, trong đó có một nửa là kết nạp ở các chi bộ thôn, bản. Theo đánh giá của Đảng ủy xã, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, công tác phát triển đảng viên cơ bản đạt mục tiêu.

Tại huyện Văn Bàn, hằng năm, Huyện ủy đều ban hành kế hoạch phát triển đảng viên, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, cơ cấu, đối tượng cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện. Đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở thôn, tổ dân phố. Cấp ủy, tổ chức đảng đã rà soát quần chúng đưa vào danh sách đối tượng kết nạp Đảng và giao các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ đoàn viên, hội viên phấn đấu vào Đảng, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ.

Ở cấp tỉnh, Tỉnh ủy có nhiều giải pháp đột phá, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Nổi bật như ban hành nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015; nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là ở những xã vùng sâu, vùng cao; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với xây dựng tổ chức đảng ở thôn, bản, tổ dân phố, khắc phục tình trạng nhiều thôn, bản phải sinh hoạt ghép; Kế hoạch 61-KH/TU về nâng cao chất lượng chi bộ thôn, bản giai đoạn 2017 - 2020 đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng thôn, bản trong tỉnh...

Nhờ có chủ trương đúng, nghị quyết được ban hành sát, hợp với thực tế nên trong 10 năm qua, bình quân mỗi năm tỉnh kết nạp hơn 2.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên gần 51.000 người, trong đó hơn 9.850 đảng viên là nông dân. Việc lớn mạnh cả về tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong những năm qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở thôn bản, tổ dân phố; chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết