Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 09:37 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Khai mạc Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

LCĐT - Sáng 30/11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã khai mạc hội nghị lần thứ Bảy.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện Vụ Địa phương Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương...

Quang cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực, sâu rộng bởi dịch bệnh Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thống nhất, kịp thời, đồng thời tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ chính trị của năm 2021 và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đó là: Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghiên cứu, quán triệt, kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến nay, đã ban hành đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, gắn với sự liên kết, kết nối giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh; kịp thời cho chủ trương để cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án, chính sách của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với mục tiêu là giao tính chủ động, năng động, sáng tạo cho các địa phương, đơn vị.

Chủ động làm việc với các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tháo gỡ khó khăn và triển khai các nhiệm vụ, định hướng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc Hội nghị.

Với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, Lào Cai đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong đó, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây Covid-19; bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh; triển khai hiệu quả, kịp thời chiến dịch tiêm vắc - xin phòng Covid-19; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh.     

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt kết quả tích cực và khá toàn diện; tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2021 ước đạt 6,8%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 41.200 tỷ đồng; tổng giá trị xuất - nhập khẩu ước đạt 3,5 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đạt 9.500 tỷ đồng...

Theo nội dung chương trình, Hội nghị sẽ dành thời gian 1 ngày để đánh giá: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ  năm 2022; Dự kiến Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo công tác kiểm tra năm 2021; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021; Báo cáo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện 18 Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị cũng dành thời gian đánh giá Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; phân cấp nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2022 – 2025. Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (được quy định tại Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND); Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2020.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tiến hành chất vấn trong Đảng.

Báo Lào Cai tiếp tục đưa tin Hội nghị.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết