Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 20/8/2022, 03:03 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Qui định về quản lý hoạt động xe ô tô trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Lào Cai

LCĐT - Theo đó, phương tiện được sử dụng làm xe trung chuyển phải có phù hiệu “XE TRUNG CHUYN” được Sở Giao thông vận tải - Xây dựng cấp theo quy định.

UBND tỉnh vừa ra Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ban hành Qui định về quản lý hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh. Qui định có hiệu lực từ 1/1/2022.

Qui định nêu rõ, xe trung chuyn là ô tô ch người do các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bng ô tô theo tuyến c định quản lý, điu hành đm bo các quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điu kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư s 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định v t chức, quản lý hoạt động vận tải bng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đồi, b sung một số điều của Thông tư s 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đi với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Xe trung chuyển vận tải hành khách của Công ty TNHH Hà Sơn Hải Vân đang hoạt động trên đia bàn thành phố Lào Cai.

Qui định về xe trung chuyển

Xe trung chuyển có sức chứa từ 16 chỗ ngồi tr xuống (kể cả người lái) và phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp ca doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải; được s dụng để đón, trả khách đi các tuyến vận tải khách cố định đến bến xe khách hoặc đim dng đón, trả khách ca tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Lào Cai và hành khách không phải tr thêm bt kỳ khoản chi phí nào khác ngoài giá vé trên tuyến c định theo quy định.

Phương tiện được sử dụng làm xe trung chuyển phải có phù hiệu “XE TRUNG CHUYN” được Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai cấp theo quy định còn thời hạn sử dụng và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước ca xe.

Doanh nghiệp, hợp tác xã không được sử dụng xe có phù hiệu "XE TRUNG CHUYÊN" để hoạt động kinh doanh vận tải.

Về nội dung niêm yết

Mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe phải niêm yết: Tên và s điện thoại ca doanh nghiệp, hợp tác xã. Kích thước tối thiểu nội dung niêm yết: chiều dài là 20cm, chiều rộng là 20cm.

Bên trong xe trung chuyển phải niêm yết biển số đăng ký xe, số điện thoại đường dây nóng ca đơn vị vận tải và ca S Giao thông vận tải - Xây dựng, đng thời niêm yết dòng chữ “XE VẬN CHUYỂN KHÔNG THU TIỀN” kích thước ti thiểu chiều dài 15cm, chiều rộng 5cm.

 Xe trung chuyển phải lắp thiết bị giám sát hành trình và đảm bảo hoạt động theo quy định.

 Trên xe trung chuyển phải được trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chừa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định.

Về phạm vi và thi gian hoạt động của xe trung chuyển

Phạm vi hoạt động ca xe trung chuyển trên địa bàn tình Lào Cai không vượt quá bán kính 20km (được xác định thông qua thông tin trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam) từ vị trí hoạt động đến bến xe mà đơn vị vận ti có xe tuyến cố định hoạt động tại bến đó.

 Xe trung chuyển hoạt động với thời gian 24/24 giờ trong ngày và đảm bảo phù hợp với thời gian đi/đến theo phương án, biu đ hoạt động ca phương tiện vận tải tuyến c định mà đơn vị đăng ký với cơ quan quản lý tuyến và niêm yết tại bến xe.

Về hoat động dừng, đỗ đón, trả khách của xe trung chuyển

Vị trí xe trung chuyển được phép dừng, đỗ đón, trả khách: Trong bến xe là điểm đầu/cuối của tuyến cố định do đơn vị vận tải sử dụng xe trung chuyn đang khai thác; tại các điểm dng đón, trả khách của tuyến c định được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố; tại các tuyến đường theo yêu cầu của hành khách đi xe tuyến cố định mà loại phương tiện sử dụng làm xe trung chuyn được phép dừng đón, trả khách theo quy định.

Thời gian xe trung chuyển dừng đón, trả khách tại các điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định hoặc tại các tuyến đường được phép hoạt động tối đa không quá 3 phút.

Về xử lý vi phạm của xe trung chuyển

Quy định về xử lý vi phạm đối với hoạt động ca xe trung chuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 ca Chính ph quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngàỵ 17/01/2020 của Chính ph quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bng xe ô tô; Thông tư s 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 cùa Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 4/2/2021 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 cùa Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Tổ chức thực hiện

Đơn v vn tải cấp lệnh điều động điện tử (đối với những doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng công nghệ vào điều hành xe trung chuyển) hoặc lệnh giấy (đối với những doanh nghiệp, hợp tác xã điều hành th công) cho lái xe theo từng chuyến hoạt động và quản lý, theo dõi mọi hoạt động của các xe trung chuyển, đồng thời xuất trình lệnh điều động cho lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

Người đại diện pháp luật ca các đơn vị vận tải bng ô tô theo tuyến cố định có trách nhiệm triển khai Quy định này đến nhân viên dưới quyền được biết và thực hiện. Căn cứ Quy định này, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung quy định quản lý hoạt động của đơn vị mình để thực hiện.

Đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách sắp xếp, bố trí vị trí để xe trung chuyển ra vào bến thuận tiện đón, trả hành khách; hướng dẫn các đơn vị vận tải có xe trung chuyển thực hiện đúng phương án đã đăng ký; thực hiện niêm yết danh sách các tuyến có xe trung chuyển phục vụ và thời gian hoạt động tại bến xe. Báo cáo về S Giao thông vận tải - Xây dựng các trường hợp xe trung chuyển vi phạm quy định này và các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn tại bến xe để xử lý theo quy định.

Đối với các xe trung chuyển đang hoạt động theo quy định hiện hành trước khi quy định này có hiệu lực thì được xử lý như sau: Doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm rà soát các điều kiện hoạt động cùa xe trung chuyên do đơn vị mình quản lý và điu chnh, b sung cho phù hợp với Quy định này để thực hiện thống nhất xong trước ngày 1/1/2022. Từ ngày 1/1/2022, xe trung chuyn nào hoạt động không đúng quy định sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Phù hiệu “XE TRUNG CHUYÊN” đã được S Giao thông vận tải - Xây dựng cp cho xe trung chuyển được phép sử dụng cho đến khi hết hạn hoặc đơn vị vận tải xin cấp lại phù hiệu.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết