Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 02:46 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Giao ban công tác lý luận chính trị quý III năm 2021

LCĐT – Sáng 15/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị quý III năm 2021. 

Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo và cán bộ làm công tác tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Dương Đức Huy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí làm công tác lý luận cần xác định đúng mục đích, rõ giá trị công tác, hệ tư tưởng để truyền tải các nội dung đảm bảo đúng, trúng, chính xác định hướng. Trách nhiệm của các cán bộ làm công tác tuyên giáo là phải góp phần giữ vững hệ tư tưởng, khẳng định vai trò của mình trong công tác bồi dưỡng, nâng tầm hệ tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; qua đó củng cố khối đoàn kết, cổ vũ khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên, nhân dân xây dựng đất nước. Công tác lý luận, tuyên giáo phải căn cứ vào tình hình thực tiễn từng địa phương để có những cách làm riêng, sáng tạo trong triển khai, gắn lý luận với thực tiễn nhằm đem lại kết quả tốt nhất.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ làm công tác lý luận chính trị không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, góp phần đưa công tác lý luận chính trị xứng tầm khu vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị này, các đại biểu cần tập trung tham luận, làm rõ những khó khăn, thách thức, vướng mắc và vấn đề phát sinh tại cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tìm giải pháp tháo gỡ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Bàn nêu ý kiến về những đổi mới trong công tác chỉ đạo công tác lý luận, quán triệt, triển khai nghị quyết tại cơ sở; kinh nghiệm, giải pháp của Văn Bàn tổ chức các lớp chính trị an toàn trong tình hình dịch Covid-19.

Tại hội nghị đã đánh giá kết quả công tác lý luận chính trị 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Theo đó, 9 tháng năm 2021, công tác lý luận chính trị trên địa bàn toàn tỉnh đã được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, nội dung chương trình theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành dọc cấp trên. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận được quan tâm, định hướng với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; việc giáo dục lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị trên địa bàn. Qua đó góp phần giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên và nhân dân, từng bước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị hữu quan biên tập thống nhất nội dung lý luận địa phương để tuyên truyền trong toàn hệ thống.

3 tháng cuối năm, công tác lý luận chính trị tập trung nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị và công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên tại trung tâm chính trị cấp huyện, các trường chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị…

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy giải đáp các nội dung liên quan giao biên chế và chỉ tiêu đào tạo cán bộ tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia trao đổi về: Đổi mới trong công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền tại cơ sở, vai trò của đội ngũ cộng tác viên trong tuyên truyền lý luận chính trị qua các kênh thông tin; đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức lý luận, đối ngoại, công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc tổ chức cho học viên, giảng viên học tập, nâng cao trình độ và mở lớp bồi dưỡng chính trị trong tình hình dịch Covid-19; chế độ chính sách cho đội ngũ giảng viên, giáo viên...

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết