Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 09:50 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Thí điểm hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách từ Lào Cai đi Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên

LCĐT - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4892/UBND-QLĐT ngày 12/10/2021 về việc thí điểm hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh đường bộ đi, đến một số tỉnh, thành phố đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức thí điểm hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Lào Cai đi, đến các tỉnh: Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên và ngược lại. Thời gian thực hiện thí điểm từ 00h00’ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021.

Thí điểm vận tải tuyến cố định liên tỉnh từ Lào Cai đi, đến một số tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thống nhất với sở giao thông vận tải các tỉnh có đầu tuyến đối lưu về phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách; thông báo chi tiết việc tổ chức thí điểm hoạt động vận tải hành khách; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách, bến xe khách trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tổ chức hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết