Báo Lào Cai
Thứ 5, 27/1/2022, 22:24 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Đảng bộ xã A Lù quan tâm phát triển đảng viên

LCĐT - Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Đảng ủy xã A Lù, huyện Bát Xát đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nội dung này.

Đảng bộ xã A Lù hiện có 225 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đặt mục tiêu tỷ lệ đảng viên/dân số đạt 6%, phấn đấu hằng năm kết nạp 10 đảng viên trở lên. Tuy nhiên, là xã vùng cao với 3 dân tộc thiểu số là Mông, Dao, Hà Nhì cùng sinh sống, đời sống còn nhiều thiếu thốn nên công tác phát triển đảng viên ở A Lù gặp nhiều trở ngại.

Bí thư Đảng ủy xã A Lù Ly Giờ Có trao đổi, nắm tình hình kết nạp đảng viên tại một số chi bộ thôn.

Ông Ly Giờ Có, Bí thư Đảng ủy xã A Lù thông tin: Sau khi sáp nhập 2 xã A Lù và Ngải Thầu thành xã A Lù vào tháng 3/2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng ngay trong năm 2020, Đảng ủy xã đã kết nạp được 15 đảng viên. Từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy xã kết nạp được 10 đảng viên, dự kiến đến cuối năm sẽ kết nạp thêm 5 đảng viên. Sau khi kết nạp, các đảng viên trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động tại địa phương. “Trong thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên, Đảng ủy xã luôn xác định không vì chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng nguồn đảng viên”, Bí thư Đảng ủy xã Ly Giờ Có khẳng định.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã A Lù đã xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch cụ thể cho từng chi bộ, đồng thời tăng cường lãnh đạo để nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy xã quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để quần chúng hiểu và phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Mặt khác, để phát triển đảng viên vừa đảm bảo số lượng và chất lượng, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao năng lực, uy tín của tổ chức đảng và bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên trẻ kế cận.

Là tổ chức đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên, từ đầu năm đến nay, Chi bộ thôn Phìn Chải đã 2 kết nạp 2 đảng viên, trong năm 2020, chi bộ cũng kết nạp được 2 đảng viên. Đây đều là những thanh niên trẻ, năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động tại thôn. Theo Bí thư Chi bộ Lù A Hòa, thời gian qua, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo chi hội phụ nữ, nông dân, chi đoàn thanh niên thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới… phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, các chi hội, đoàn thể phát hiện nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực, từ đó có kế hoạch phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những quần chúng ưu tú có cơ hội rèn luyện, thử thách và phấn đấu vào Đảng.

Còn tại Chi bộ thôn Khoa Sán Chải, từ đầu năm tới nay, chi bộ đã giới thiệu được 2 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng. Theo ông Thào A Phái, Bí thư Chi bộ, để quần chúng hiểu và phấn đấu vào Đảng, các đảng viên cần làm tốt việc nêu gương, tích cực đi đầu trong mọi phần việc, hoạt động tại địa phương. Xác định công tác tuyên truyền, vận động có vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức và tạo động lực phấn đấu cho người dân, các đảng viên trong chi bộ luôn giữ mối liên hệ gần gũi, mật thiết với Nhân dân, kịp thời nắm tâm tư, truyền tải nguyện vọng chính đáng của người dân tới cấp ủy, chính quyền địa phương để có biện pháp giải quyết.

Với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, công tác phát triển đảng viên ở vùng cao A Lù đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết