Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 08:16 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ Lào Cai

LCĐT – Sáng 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ năm 2021. Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh và phát trực tiếp qua fanpage của Tỉnh đoàn Lào Cai.

Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tại các điểm cầu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên về những điểm cốt lõi và mới trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Những nét mới trong chủ đề đại hội, quan điểm chỉ đạo, xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược và đưa ra những định hướng về công tác tư tưởng cho thanh niên Lào Cai.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Dương Đức Huy quán triệt những điểm cốt lõi và mới trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và một số gợi mở đối với thế hệ trẻ Lào Cai thực hiện nhiệm vụ công tác và phong trào hành động cách mạng đoàn trong thời gian tới.

Đoàn viên, thanh niên tham dự hội nghị.

Thông qua hội nghị nói chuyện chuyên đề nhằm xây dựng cho đoàn viên, thanh niên Lào Cai thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra; phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy cho thanh niên mục tiêu, lý tưởng sống cao đẹp, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn; góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, từng bước hoàn thiện nhân cách…

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết