Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 08:20 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Tọa đàm tuyên truyền vận động đồng bào tôn giáo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

LCĐT - Ngày 21/9, tại thị xã Sa Pa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng tuyên truyền vận động đồng bào tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị  văn minh.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 130 thôn đặc biệt khó khăn, trong đó, thị xã Sa Pa có 13 thôn. Vì vậy, công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.  

Đối với Sa Pa, sau khi trở thành thị xã, có nhiều xã sáp nhập nên địa bàn rộng, khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều bị giảm. Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức phụ trách nông thôn mới có nhiều thay đổi dẫn đến việc tham mưu triển khai bị chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới…

Để giải quyết vấn đề này, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, rất cần sự đóng góp to lớn từ mọi nguồn lực của nhân dân; trong đó có đồng bào tôn giáo.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhằm đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền vận động đồng bào tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trao đổi kinh nghiệm; những cách làm hay, sáng tạo của đồng bào tôn giáo; đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả, vai trò của đồng bào tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã Sa Pa…

Cũng trong ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sa Pa tổ chức 2 hội nghị chuyên đề: “Tuyên truyền, hướng dẫn nội dung, phương pháp vận động thực hiện đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa giai đoạn 2020-2025”; “Xây dựng mô hình khu dân cư tự quản về thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa tại khu dân cư”.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết