Báo Lào Cai
Chủ nhật, 19/9/2021, 11:39 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

96 người thuộc 5 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid -19 được hỗ trợ

LCĐT – UBND tỉnh yêu cầu việc chi trả bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ, công khai, minh bạch, kịp thời.

Ngày 14/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3308/QĐ –UBND về việc phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí hỗ trợ đối với người cách ly y tế (F1), hướng dẫn viên du lịch, hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 5/8/2021 của UBND tỉnh.

Lấy mẫu dịch của người cách ly y tế tập trung để xét nghiệm.  

Theo đó, tổng số đối tượng được hỗ trợ là 96 người, gồm: 12 người cách ly y tế (F1); 2 trẻ em cách ly y tế; 2 hướng dẫn viên du lịch; 15 hộ kinh doanh; 65 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên 15 ngày. Tổng số tiền hỗ trợ là 172.080.000 đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm về danh sách đối tượng và kinh phí đề nghị hỗ trợ; khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho người được phê duyệt theo Quyết định; bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ, công khai, minh bạch, kịp thời.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền triển khai thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết