Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 03:44 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

LCĐT - Thời gian qua, công tác quản lý về buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã được các sở, ban, ngành và UBND các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; tuy nhiên, một số địa bàn vùng cao, biên giới công tác này chưa được quan tâm đúng mức. Để tăng cường công tác quản lý hoạt động buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ngày 20/5, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

Nông nghiệp tỉnh Lào Cai trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi, chuyển từ phát triển nông nghiệp theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ số lượng sang chất lượng nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Thuốc bảo vệ thực vật là loại vật tư cần thiết phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cho sự an toàn của cây trồng trước các đối tượng dịch hại. Bên cạnh các mặt tích cực đó, các loại hóa chất bảo vệ thực vật nếu sử dụng không đúng kỹ thuật sẽ tăng chi phí đầu vào, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nông sản, qua đó tác động tiêu cực đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, đến sức khoẻ con người và môi trường sinh thái. 

Thời gian qua, công tác quản lý về buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã được các sở, ban, ngành và UBND các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; tuy nhiên, một số địa bàn vùng cao, biên giới công tác này chưa được quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, tình trạng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trái pháp luật (thuốc nhập lậu, thuốc ngoài danh mục) tại các chợ phiên vẫn còn diễn ra. Việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại các chợ phiên và việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại một số địa phương chưa có sự tham gia quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương, của các tổ chức chính trị xã hội, nhiều hộ dân chưa tuân thủ tốt nguyên tắc “4 đúng” dẫn đến chất lượng nông sản chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế. Một số sản phẩm sau khi xuất khẩu đã bị trả lại do còn tồn dư một số hóa chất bảo vệ thực vật, gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu và chất lượng sản phẩm, tác động đến thu nhập của người dân và doanh nghiệp. 

Để tiến tới phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đáp ứng yêu cầu thị trường cần tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe con người, môi trường sinh thái và thương hiệu sản phẩm; góp phần thực hiện đạt mục tiêu nội dung phát triển nông, lâm nghiệp tại Đề án 01 của Tỉnh ủy giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND, yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, giám đốc các sở, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

 Nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu thông qua việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật ở các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh; phân rõ trách nhiệm, tạo nên sự đồng thuận trong công tác quản lý từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền các quy định về kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho các tổ chức, cá nhân để tạo nên ý thức kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, hạn chế thấp nhất tác hại của thuốc bảo vệ thực vật gây ra; tạo ra các sản phẩm an toàn cho sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

Quản lý chặt chẽ, không để tình trạng buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng, thuốc ngoài danh mục, thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu trên thị trường và đặc biệt tại các chợ phiên.

Thành lập các tổ dịch vụ bảo vệ thực vật ở các vùng sản xuất hàng hóa nhằm quản lý, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại cộng đồng theo nguyên tắc “4 đúng” tránh việc lạm dụng sử dụng thuốc; phát động và đẩy mạnh phong trào sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thuốc thảo mộc trong danh mục được phép sử dụng, trong phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng.

Nâng cao ý thức trong cộng đồng nhằm thu gom triệt để vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để chuyển giao, xử lý tiêu hủy theo quy định.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết