Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 3/12/2022, 10:13 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Huyện ủy Bát Xát quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

LCĐT - Sáng 16/12, Huyện ủy Bát Xát tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; phân tích, làm rõ thuận lợi, khó khăn; các mục  tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lĩnh vực đột phá mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình, đề án, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện và một số vấn đề cần quan tâm để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết tại cơ sở.

Thông qua hội nghị nhằm đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đều được học tập, quán triệt, nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết để tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết