Từ khóa: "xã hội"

8 kết quả

[Infographic] Những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tỉnh Lào Cai

[Infographic] Những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tỉnh Lào Cai

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, kết quả giảm nghèo tại 10 xã có tỷ lệ cao của tỉnh tương đối ấn tượng, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Quá trình triển khai, thực hiện đã phát huy được sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác lao động, thương binh và xã hội

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác lao động, thương binh và xã hội

Chiều 8/3, tại trụ sở Tỉnh ủy, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả công tác lao động, thương binh và xã hội.

[Infographic] Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Lào Cai

[Infographic] Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Lào Cai

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh Lào Cai có 25 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, một số chỉ tiêu có tính phấn đấu rất cao. Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 dự báo sẽ có thuận lợi, nhưng cũng còn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức phức tạp, khó lường, đòi hỏi các ngành, địa phương vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Kết quả kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2023

Kết quả kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2023

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có những thuận lợi nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh được duy trì và tiếp tục phát triển, trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng khá so với năm 2022.

fb yt zl tw