Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin Kết luận kỳ họp thứ 36

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa có Thông báo Kết luận kỳ họp thứ 36, trong đó có nội dung xem xét kết luận kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bát Xát, Bảo Yên và Thị ủy Sa Pa. Kèm theo Kết luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bát Xát cần nghiêm túc trong quản lý, giáo dục và thi hành kỷ luật đảng viên sinh con thứ 5 và thứ 7

Đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Xát, ngoài các điểm tích cực, hạn chế được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ ra là: Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và năm của một số đảng ủy cơ sở chưa bổ sung chủ thể là Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định; một số Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; một số chi bộ thôn chưa thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên thuộc quyền quản lý, còn lúng túng trong việc chọn nội dung kiểm tra, giám sát.

#MG_0801.JPG
Tuyên truyền không tảo hôn và hạn chế sinh con thứ 3 trở lên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các đảng ủy cơ sở tại Bát Xát.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Xát tiếp tục chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Pa Cheo, Chi bộ thôn Tà Lẻng thuộc Đảng bộ xã Pa Cheo nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục và thi hành kỷ luật đối với đảng viên sinh con thứ 5 và thứ 7.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bát Xát, điểm hạn chế được chỉ ra là chưa kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc theo Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bát Xát chủ động giám sát chuyên đề, nắm tình hình để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong một số lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm như: đoàn kết nội bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, việc quản lý sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng, việc thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh nội trú, bán trú.

Bảo Yên chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện vụ việc xảy ra ở các lĩnh vực nhạy cảm, nguy cơ xảy ra sai phạm

Đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ngoài những điểm tích cực, điểm hạn chế là một số cuộc kiểm tra xác định đối tượng kiểm tra chưa đúng quy định của Ban Chấp hành Trung ương; một số hồ sơ kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thiếu báo cáo khắc phục sửa chữa khuyết điểm đối với tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.

IMG_7944.JPG
Cộng đồng Nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên tham gia giám sát thi công các công trình giao thông nông thôn.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên, điểm hạn chế là chưa chủ động nắm tình hình, phát hiện các vụ việc xảy ra trên địa bàn ở các lĩnh vực nhạy cảm, nguy cơ xảy ra sai phạm cao như việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; lĩnh vực quản lý đất đai... Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm.

IMG_7884.JPG
Những thông tin của người dân cung cấp về dấu hiệu tồn tại trong đầu tư công luôn được cơ quan chức năng huyện Bảo Yên coi trọng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và chủ động thực hiện quy định về tuyên truyền, cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Sa Pa cần lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thị xã

Đối với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy điểm hạn chế là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở và một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có lúc, có việc chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; có nơi đã xảy ra vi phạm trong việc quản lý đầu tư, xây dựng, thanh toán vốn; tổng số tiêu chí nông thôn mới hoàn thành còn thấp so với mục tiêu sau khi đánh giá lại theo bộ tiêu chí mới (đạt 133 tiêu chí) đạt 13,3 tiêu chí/xã; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn năm 2023 trên địa bàn còn thấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc còn có nội dung chưa sâu sát dẫn tới cấp ủy, chính quyền xã, phường, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ theo nghị quyết của đảng bộ các cấp còn chậm, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực có lúc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Tại Kết luận, yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa trong lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc là thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo các cấp; định kỳ đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, thành viên ban chỉ đạo huyện, tổ công tác được phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới.

IMG_9480.JPG
Một trong những cuộc làm việc của Thường trực Thị ủy Sa Pa với cơ sở về nội dung kiểm tra, giám sát.

Khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới ở cơ sở; chủ động kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để thống nhất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn...

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung dung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người thuộc diện phải kê khai.

Cũng liên quan đến lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có kết luận việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đồng chí Phan Đăng Toàn, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thị xã Sa Pa và đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thị xã Sa Pa.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ xây dựng pháp luật tháng 6/2024

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ xây dựng pháp luật tháng 6/2024

Ngày 13/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp Phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 để thảo luận về 3 dự án Luật và 3 đề nghị xây dựng Luật, gồm các dự án luật: Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các đề nghị xây dựng luật: Luật Dữ liệu; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 12/6, tại thành phố Côn Minh, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã tham dự phiên họp lần thứ 10 Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Chiều 12/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, 5/2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam là một công việc rất hệ trọng đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị thường niên lần thứ 4 giữa Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thành công tốt đẹp

Hội nghị thường niên lần thứ 4 giữa Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thành công tốt đẹp

Sáng 12/6, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 4 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc).

“Hạt giống đỏ” ở Ải Nam

“Hạt giống đỏ” ở Ải Nam

Từ một thôn biệt lập, nghèo nhất của thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, thôn Ải Nam giờ đã “thay da, đổi thịt”, trở thành miền quê trù phú, đáng sống. Sự thay đổi ở bản người Mông Ải Nam hôm nay có công đóng góp lớn của Trưởng thôn Cư Seo Mười - một người theo đạo Tin lành vừa vinh dự được kết nạp Đảng.

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 12/6, tại huyện Bắc Hà, Đoàn công tác liên ngành Trung ương của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính do đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 11/6, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo hoàn thiện 3 nghị định quan trọng về đất đai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo hoàn thiện 3 nghị định quan trọng về đất đai

Chiều 11/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội, chuyên gia và kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; dự thảo Nghị định về giá đất; dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Lan tỏa tinh thần “Thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua”

Lan tỏa tinh thần “Thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua”

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và giao lưu điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhiều cách làm hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng được trình bày, qua đó lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trong thực tiễn. Báo Lào Cai lược ghi nội dung các tham luận.

Đặc biệt coi trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến và các mô hình, cách làm hay

Đặc biệt coi trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến và các mô hình, cách làm hay

Đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và giao lưu điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024) do UBND tỉnh tổ chức chiều 11/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai.

Tăng cường hợp tác Lào Cai (Việt Nam) và Văn Sơn (Trung Quốc)

Tăng cường hợp tác Lào Cai (Việt Nam) và Văn Sơn (Trung Quốc)

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 11/6, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã hội kiến với đồng chí Trương Kim Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy Văn Sơn (Vân Nam, Trung Quốc).

Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược

Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ Hùng Ba đối với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Văn Bàn: Đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên

Văn Bàn: Đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên

Nhằm nắm tình hình và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách, chương trình, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, sáng 11/6, UBND huyện Văn Bàn tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên năm 2024.

fb yt zl tw