Từ khóa: "UNWTO"

6 kết quả

Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng trưởng trên 75%, xếp thứ 6 toàn cầu

Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng trưởng trên 75%, xếp thứ 6 toàn cầu

Thông tin Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho thấy: Năm 2023 là một năm phục hồi mạnh mẽ của du lịch nước ta. Theo công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google, lượng tìm kiếm của du khách quốc tế về du lịch Việt Nam năm 2023 đạt mức tăng trưởng trên 75%, xếp thứ 6 toàn cầu; trên Thái Lan (10), Indonesia (11), Malaysia (12) và Philippines (14).

Cân bằng, hài hòa để phát triển bền vững "kinh tế không khói"

Cân bằng, hài hòa để phát triển bền vững "kinh tế không khói"

Du lịch phục hồi, tăng trưởng trở lại sau COVID-19 mang đến niềm vui trên toàn cầu. Tuy vậy, người làm du lịch, các điểm đến ngay lập tức phải tìm giải pháp nhằm ứng phó với vấn đề quá tải du khách. Đây là bài toán đặt ra cho du lịch thế giới chứ không riêng Việt Nam nếu muốn để phát triển bền vững trong tương lai.

fb yt zl tw