Từ khóa: "Tuyên giáo"

18 kết quả

Tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở

Tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở

Ngày 10/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Chiều 9/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

fb yt zl tw