Từ khóa: "Thuế suất"

4 kết quả

Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2023

Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2023

Bộ Tài chính đề xuất, năm 2023, giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%); giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

fb yt zl tw