Từ khóa: "Thủ tướng"

5 kết quả

Theo dõi chặt mọi diễn biến, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt

Theo dõi chặt mọi diễn biến, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt

Thủ tướng nêu rõ, bước vào tháng 8, mặc dù dự báo tình hình thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nền kinh tế nước ta đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, tích cực hơn, nhất là nền tảng vĩ mô thuận lợi, tình hình chính trị-xã hội ổn định, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; môi trường quốc tế được giữ vững.

Đưa đất nước vào vị trí tối ưu trong cục diện quốc tế mới, tranh thủ tối đa các nguồn lực phát triển

Đưa đất nước vào vị trí tối ưu trong cục diện quốc tế mới, tranh thủ tối đa các nguồn lực phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là thời điểm để chúng ta phải tạo ra được các bước phát triển mới về chất trong hội nhập quốc tế, đưa được đất nước vào vị trí tối ưu trong cục diện quốc tế mới và tranh thủ tối đa các nguồn lực cho phát triển đất nước.

fb yt zl tw