Từ khóa: "Thôn Tả Thồ 1"

1 kết quả

Phát huy vai trò người có uy tín ở Bắc Hà

Phát huy vai trò người có uy tín ở Bắc Hà

Báo Lào Cai - Hiện nay, huyện Bắc Hà có 146 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín tại “cao nguyên trắng” đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương.

fb yt zl tw