Từ khóa: "Thôn Bản Lầu"

1 kết quả

Tận tình giúp dân

Tận tình giúp dân

Khi những cây quế cuối cùng được trồng trên triền đồi cũng báo hiệu ngày nghỉ cuối tuần của Thượng úy QNCN Nguyễn Xuân Tiến, nhân viên quân khí Đội Sản xuất và Xây dựng cơ sở chính trị số 1 (Đội 1), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345, Quân khu 2 khép lại.

fb yt zl tw