Từ khóa: "Thào Chư Phìn"

3 kết quả

“Hạt thóc vàng” nâng bước em tới lớp

“Hạt thóc vàng” nâng bước em tới lớp

Sau mỗi vụ lúa, người dân xã Thào Chư Phìn (Si Ma Cai) lại cần mẫn chia thóc thành từng phần, phần lớn là lương thực cho cả gia đình ăn, phần được chia ra để làm giống cho vụ sau, phần thóc xấu hơn chia cho lợn, cho gà... Đặc biệt hơn hết, người dân của “xứ sở hoa đào” luôn dành một phần thóc để đóng góp cho “sự học”.

fb yt zl tw