Từ khóa: "Than Uyên"

3 kết quả

Đổi thay ở Nậm Xé

Đổi thay ở Nậm Xé

Nậm Xé là xã vùng cao nằm ở phía Bắc của huyện Văn Bàn, cách trung tâm huyện khoảng 40 km. Nơi đây có di tích đồn Khau Co - căn cứ kháng chiến quan trọng của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng Văn Bàn. Vùng quê cách mạng Nậm Xé giờ đây đổi thay từng ngày.

fb yt zl tw