Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Si Ma Cai (12/3/1950 - 12/3/2024):

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Ngày 17/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Ngày 12/4/2023, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chương trình hành động số 208 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 28, nội dung này được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Si Ma Cai rất quan tâm thực hiện và đã tạo sự chuyển biến rõ nét.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
z5238524091927_e5b685ec4aae5c30f01cdf8ef6d2ae96.jpg
Nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Cai giữ truyền thống đoàn kết trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Thanh Nhàn.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tại huyện Si Ma Cai thể hiện rõ nhất trong việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, của huyện vào cuộc sống, phù hợp với thực tế.

z5238538461508_9eacbb187de8f3247eea6430614e4d46.jpg
Cán bộ biên phòng và người dân tại thôn biên giới Lù Dì Sán, xã Sán Chải cùng chung sức xây dựng công trình thắp sáng đường quê. Ảnh: Thanh Nhàn

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại hội đảng bộ các cấp, Huyện ủy Si Ma Cai đã xây dựng, ban hành 9 đề án trọng tâm và các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các nghị quyết ban hành trúng, đúng, khi đi vào cuộc sống nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực.

1.JPG
Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai Hà Đức Minh trò chuyện với cán bộ cơ sở và người dân về phát triển cây ăn quả ôn đới. Ảnh: Cao Cường.

Điển hình như Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa huyện Si Ma Cai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về việc vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng, làm mới các tuyến đường giao thông, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về vận động Nhân dân ủng hộ thi công công trình cấp nước sạch trên địa bàn. Trong triển khai các nghị quyết trọng tâm, Huyện ủy phân công rõ lĩnh vực phụ trách cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thực hiện kèm cơ chế giám sát, kiểm tra chặt chẽ.

z5238562184816_750bdc29887e8f781a37a4ad7f4ed811.jpg
Cây lê đang là thế mạnh của huyện Si Ma Cai. Ảnh: Thanh Nhàn.

Cũng từ đầu nhiệm kỳ, quy chế làm việc, quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; nghị quyết phân công nhiệm vụ và duy trì, thực hiện nghiêm quy chế làm việc đã sớm được ban hành và triển khai chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy vai trò chủ động của các cơ quan quản lý nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

z5238562194793_6158ac5db4b0a9ac3116aa8b971346e7.jpg
Cây trồng mới đang cải thiện tích cực thu nhập của người dân. Ảnh: Ngô Đình Nam.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp được phát huy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã có hơn 5.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký và thực hiện những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

z5238524044320_37fba6629fbf892b3639cb84458d39b1.jpg
Phát triển du lịch sinh thái, hướng đi mới ở huyện Si Ma Cai. Ảnh Thanh Nhàn.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị trên địa bàn huyện còn là việc chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy rất quan tâm công tác dự báo tình hình, nắm diễn biến tư tưởng của đảng viên và Nhân dân, nghiên cứu dư luận xã hội. Huyện ủy đã tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, đối thoại, khảo sát, giám sát tại cơ sở, qua đó lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm tình hình tư tưởng của Nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.

z5238543006671_011acd125affef6da277e970ea3475e9.jpg
Si Ma Cai là vùng đất có sức hấp dẫn rất riêng với du khách. Ảnh: Thanh Nhàn.

Trong nhiệm vụ xây dựng Đảng, cùng với tuyên truyền, công tác dân vận cũng được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức, cách làm, thông qua đó tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Gắn với đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp Nhân dân đồng hành với cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

z5238524039143_23feddb87417bf1b8f2d44c897e21ec4.jpg
Si Ma Cai có những thắng cảnh như "cõi tiên". Ảnh; Thanh Nhàn.

Huyện ủy Si Ma Cai còn quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu. Với công tác cán bộ, khâu quy hoạch, luân chuyển cán bộ được triển khai nghiêm, sáng tạo, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả. Huyện ủy cũng đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; coi trọng phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về việc lấy phiếu tín nhiệm trong lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch.

z5238524005282_907630d8bfb3d96dd85567db544f0200.jpg
Một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Si Ma Cai. Ảnh: Thanh Nhàn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Si Ma Cai có 44 cán bộ được điều động, luân chuyển giữa tỉnh với huyện, giữa huyện với xã, thị trấn và giữa các xã, giữa các ngành, cơ quan của huyện; 410 cán bộ được cử đi đào tạo về chuyên môn; 11 cán bộ được cử đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị; 233 cán bộ, công chức được cử theo học trung cấp lý luận chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 339 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.459 đảng viên.

Trong đẩy mạnh phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị, Huyện ủy còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện tới cơ sở, bảo đảm tính khoa học, dân chủ, sâu sát, coi trọng hiệu quả.

4.JPG
Huyện ủy Si Ma Cai đặc biệt coi trọng việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc. Ảnh: Cao Cường.

Yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Si Ma Cai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Bên cạnh đó là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc gắn với những đổi mới về phân cấp, phân quyền.

Cách làm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã và đang mang lại tinh thần lan tỏa, sự chuyển biến rõ nét, cụ thể là các tổ chức đảng và hệ thống chính trị được củng cố theo hướng ngày càng vững mạnh toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bảo tàng lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử

Bảo tàng lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử

Bảo tàng lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ được khánh thành năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Khu vực tham quan của bảo tàng bao gồm tầng trệt và tầng nổi; tầng nổi là Nhà trưng bày, đang trưng bày gần 1.000 hiện vật và hình ảnh cùng với những cảnh quan, cảnh tượng lịch sử, nhằm tái hiện phần nào về Chiến thắng Điện Biên năm xưa. Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng được phóng viên của Báo Lào Cai ghi lại trong quá trình tác nghiệp tại Điện Biên.

3 cựu chiến binh tỉnh Lào Cai dự buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong

3 cựu chiến binh tỉnh Lào Cai dự buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Lào Cai có 3 cựu chiến binh tham dự buổi gặp mặt này.

Phê phán thói vô cảm, “vì dân suông” của một bộ phận cán bộ, đảng viên

Phê phán thói vô cảm, “vì dân suông” của một bộ phận cán bộ, đảng viên

Một trong những biểu hiện suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra là: “Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân”; “thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”.

Thủ tướng đề xuất đưa ASEAN thành hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu

Thủ tướng đề xuất đưa ASEAN thành hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu

Ngày 23/4, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, nước Chủ tịch ASEAN 2024 đồng chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số”.

Nghệ thuật sử dụng pháo binh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - Bài học kinh nghiệm về tổ chức xây dựng lực lượng và huấn luyện chiến đấu hiện nay

Nghệ thuật sử dụng pháo binh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - Bài học kinh nghiệm về tổ chức xây dựng lực lượng và huấn luyện chiến đấu hiện nay

Đứng trước âm mưu chiếm đóng và xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm, một pháo đài kiên cố mạnh nhất ở Đông Dương của thực dân Pháp, ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị họp và quyết định tập trung lực lượng mở chiến dịch tiến công tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nhằm giải phóng Tây Bắc, tạo chuyển biến cục diện chiến tranh và giúp bạn giải phóng Thượng Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung thăm, tặng quà những người tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại huyện Văn Bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung thăm, tặng quà những người tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại huyện Văn Bàn

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến xã Liêm Phú (huyện Văn Bàn) thăm, tặng quà dân công hỏa tuyến từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hội thảo xúc tiến đầu tư và du lịch tại Nhật Bản với chủ đề "Lào Cai - điểm đến thành công"

Hội thảo xúc tiến đầu tư và du lịch tại Nhật Bản với chủ đề "Lào Cai - điểm đến thành công"

Sáng 23/4, tại Tokyo (Nhật Bản), UBND tỉnh Lào Cai, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Nhật Bản, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC) đồng tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư và du lịch với chủ đề "Lào Cai - điểm đến thành công".

Thăm Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thăm Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Những ngày này, cả nước đang tưng bừng hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954 - 7/5/2024), một dấu son vàng của cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên Báo Lào Cai đã đến thăm Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 32, chiều 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Những công trình ấm tình đoàn kết

Những công trình ấm tình đoàn kết

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn, hàng trăm công trình, phần việc đã được mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện, chào mừng các xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

fb yt zl tw