Rà soát kỹ các quy định về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng

Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục và biện pháp xử lý về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt nhằm bảo đảm quá trình ra quyết định nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, khắc phục bất cập trong việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém thời gian qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Rà soát kỹ các quy định về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng ảnh 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Đây là một trong những yêu cầu tại thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Dự án luật này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hôm 9/5, tại Phiên họp thứ 23.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ đã nỗ lực, trách nhiệm trong quá trình xây dựng dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); đồng thời, tán thành nhiều nội dung trong Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế. Để bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, bảo đảm chất lượng của dự án Luật.

Tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng

Theo đó, tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Văn kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực ngân hàng, tăng cường hơn nữa năng lực quản trị, điều hành, quản lý rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD), các biện pháp quản lý, kiểm soát chống thao túng, lợi ích nhóm, sở hữu chéo, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống các TCTD; tạo hành lang pháp lý tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm và xử lý các ngân hàng yếu kém; thúc đẩy phát triển thị trường ngân hàng bền vững, hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị rà soát phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng bảo đảm hợp lý, khả thi, hiệu quả. Rà soát, hoàn thiện các hành vi bị nghiêm cấm; bổ sung, làm rõ các khái niệm như tập đoàn tài chính, người có liên quan, bảo đảm tính thống nhất của các khái niệm trong hệ thống pháp luật. Nghiên cứu bổ sung một chương riêng về ngân hàng chính sách theo hướng luật hóa các quy định đã được áp dụng ổn định, đã được kiểm nghiệm thực tiễn tại các Nghị định có liên quan của Chính phủ nhằm xác định địa vị pháp lý của các ngân hàng chính sách (Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cơ cấu lại, phát triển các ngân hàng này. Nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý về tập đoàn tài chính đã được đề ra tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Làm rõ các nội dung tại dự thảo Luật về tổ chức, quản trị, điều hành của TCTD có liên quan đến Luật Doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Rà soát quy định về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của người quản lý, người điều hành, Ban kiểm soát, bảo đảm tiệm cận với các thông lệ quốc tế tốt về quản trị công ty. Rà soát, hoàn thiện quy định về tài chính của TCTD, về doanh thu, chi phí, lãi dự thu, trích lập dự phòng, chế độ kế toán, kiểm toán, trích lập các quỹ... trong dự thảo Luật.

Hoàn thiện quy trình, thủ tục và biện pháp xử lý về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt

Để hoàn thiện dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ các quy định về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt TCTD, bảo đảm phù hợp, khả thi, hiệu quả. Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục và biện pháp xử lý về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt nhằm bảo đảm quá trình ra quyết định nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, khắc phục bất cập trong việc xử lý các TCTD yếu kém thời gian qua.

Rà soát kỹ để quy định phù hợp thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong quá trình triển khai can thiệp sớm hoặc kiểm soát đặc biệt, làm rõ vai trò của người đứng đầu trong việc ra các quyết định. Đánh giá toàn diện về cho vay đặc biệt; làm rõ cơ sở, sự cần thiết và đánh giá kỹ tác động của việc cho vay đặc biệt; cân nhắc phân cấp thẩm quyền theo loại vay, lãi suất vay, tài sản bảo đảm của khoản vay, nhất là đối với cho vay đặc biệt không có tài sản bảo đảm. Tiếp tục rà soát tính tương thích của hệ thống pháp luật trong biện pháp Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng hợp tác xã, các TCTD khác cho vay đặc biệt. Làm rõ trách nhiệm thu hồi khoản vay đặc biệt của cơ quan quản lý, các chủ thể cho vay và các bên có liên quan.

Rà soát các nội dung xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD hết hiệu lực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tránh hành chính hóa quan hệ dân sự, hài hòa, công bằng với các chủ thể tham gia quan hệ dân sự, kinh tế, phù hợp với Hiến pháp, không chồng chéo với các quy định của các luật khác có liên quan. Cần làm rõ nguyên tắc chỉ luật hóa những nội dung trong điều kiện bình thường hoặc những nội dung đặc thù nhưng có thể áp dụng trong điều kiện bình thường và chỉ áp dụng với những khoản vay đúng quy định; các quy định về thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm, thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc của hệ thống pháp luật hiện hành. Cần lấy thêm ý kiến của Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, các chuyên gia về các nội dung này.

Tiếp tục rà soát nghiên cứu quy định đối với tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu theo hướng thúc đẩy phát triển thị trường mua, bán nợ; mở rộng đối tượng được mua, bán xử lý nợ xấu bao gồm cả Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC), các công ty mua bán nợ, bảo đảm thị trường mua, bán nợ công khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế. Cân nhắc vai trò của VAMC...

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bảo Yên: Cán bộ thôn của 8 xã khu vực III tham gia tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý

Bảo Yên: Cán bộ thôn của 8 xã khu vực III tham gia tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý

Ngày 22/5, tại thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên), Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý cho 58 cán bộ là trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng 8 xã khu vực III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bảo Yên.

Đẩy mạnh ngăn chặn vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhập lậu qua biên giới

Đẩy mạnh ngăn chặn vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhập lậu qua biên giới

Thời gian gần đây, tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm vào trong nước để tiêu thụ diễn ra phổ biến và phức tạp ở một số địa phương dẫn đến nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm, đặc biệt là cúm A (H7N9 và H5N1), dịch lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi… và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhà dân bị sạt, nứt vì đường mới, đơn vị thi công phớt lờ

Nhà dân bị sạt, nứt vì đường mới, đơn vị thi công phớt lờ

Năm 2022, người dân dọc tuyến Quốc lộ 279 đoạn từ Phố Ràng – Khau Co (Km67 - Km158) vui mừng vì đường được nâng cấp. Công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công, đường rộng rãi, người dân đi lại thuận tiện, thế nhưng, “phía sau” công trình này, nhiều người dân xã Bảo Hà (Bảo Yên) còn nhiều băn khoăn, lo lắng.

Cảnh báo lừa đảo, mạo danh ngân hàng cho vay trực tuyến lãi suất thấp

Cảnh báo lừa đảo, mạo danh ngân hàng cho vay trực tuyến lãi suất thấp

Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Bộ Công an khuyến cáo người dân chủ động nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có nhu cầu vay tiền, cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.

Thị xã Sa Pa: Gần 60 cán bộ thôn, người có uy tín được tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý

Thị xã Sa Pa: Gần 60 cán bộ thôn, người có uy tín được tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý

Ngày 25/4, tại thị xã Sa Pa, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý cho gần 60 thành viên là các trưởng thôn và người có uy tín trong cộng đồng của 11 xã, phường trên địa bàn.

Tập trung cải cách tư pháp

Tập trung cải cách tư pháp

Báo Lào Cai - Quan tâm, chú trọng cải cách tư pháp, góp phần xây dựng hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xét xử các loại án nhanh chóng, đúng thời hạn, đúng người, đúng tội là những mục tiêu, nhiệm vụ cải cách tư pháp mà tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Lào Cai đề ra trong thời gian qua.

Xử lý nghiêm nền tảng mạng xã hội vi phạm pháp luật

Xử lý nghiêm nền tảng mạng xã hội vi phạm pháp luật

Báo Lào Cai - Ra mắt chính thức tại Việt Nam vào năm 2019, nền tảng mạng xã hội TikTok đưa ra mục tiêu “đa dạng hóa nội dung và tôn vinh sự sáng tạo của người Việt”, đồng thời cam kết “mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời thông qua các biện pháp bảo vệ tối ưu nhất”. Tuy nhiên, trái ngược với các thông điệp nêu trên, thời gian qua hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của nền tảng mạng xã hội này đang gây ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến người dùng tại Việt Nam.

Cần nhận diện rõ “khoảng trống” pháp lý về thuốc lá điện tử

Cần nhận diện rõ “khoảng trống” pháp lý về thuốc lá điện tử

LCĐT – Dù Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được ban hành từ năm 2012 nhưng đến nay, hành vi hút thuốc nơi công cộng vẫn diễn ra phổ biến. Và với các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, nơi vẫn là “khoảng trống” về pháp lý, thì việc quản lý càng trở nên khó khăn hơn.

fb yt zl tw