Từ khóa: "Phốt pho"

2 kết quả

Thêm giải pháp xử lý bền vững chất thải rắn công nghiệp

Thêm giải pháp xử lý bền vững chất thải rắn công nghiệp

Theo thống kê, Khu Công nghiệp Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng) hiện có hơn 30 nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến khoáng sản, luyện kim, vật liệu xây dựng, hóa chất, sản xuất phân bón... Mỗi năm, tổng lượng chất thải rắn phát sinh sau sản xuất khoảng 3,8 triệu tấn, chủ yếu là xỉ thải lò điện của các nhà máy sản xuất phốt pho, bã thải GYPS của Công ty Cổ phần DAP số 2 và Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, bã thải luyện đồng của Nhà máy luyện đồng…

NGỌN ĐÈN MÃI TỎA SÁNG

Khu Công nghiệp Tằng Loỏng NGỌN ĐÈN MÃI TỎA SÁNG

Năm 1984, được sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, khu tuyển quặng apatit Tằng Loỏng được quy hoạch xây dựng để phát triển công nghiệp chế biến sâu tài nguyên khoáng sản. Sau 40 năm xây dựng và phát triển, vượt lên muôn vàn khó khăn, Khu Công nghiệp Tằng Loỏng đã trở thành biểu tượng của tiến trình công nghiệp hóa ở Lào Cai.

fb yt zl tw