Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức

Hội thảo khoa học 'Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức' là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức ảnh 1

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; đồng thời phát huy tốt vai trò trong tham gia giám sát, phát hiện và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phản văn hóa, đạo đức trong Đảng của cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, trước những tác động nhiều chiều của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, nhất là sự bùng nổ của truyền thông kỹ thuật số, sự chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng văn hóa, việc phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông có lúc, có nơi cũng còn những hạn chế, bất cập nhất định, cần được nhìn nhận và khắc phục kịp thời.

GS,TS. Lê Văn Lợi đề nghị các nhà khoa học tiếp tục thảo luận làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức; làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí, truyền thông trong tình hình hiện nay; phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; cung cấp thêm những luận cứ khoa học, xác đáng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức ảnh 2

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Tạ Văn Long cho biết, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phát triển báo chí trên địa bàn. Đội ngũ những người làm báo của tỉnh ngày càng trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Tạ Văn Long khẳng định: Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và sự tham gia của nhiều chuyên gia nhà khoa học, Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị thiết thực, là cơ hội rất tốt để các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ phóng viên, nhà báo của tỉnh Yên Bái được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm báo nói chung, kinh nghiệm phát huy vai trò báo chí trong xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, báo chí truyền thông là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nguyện vọng và mong muốn chính đáng của quần chúng nhân dân.

Với vai trò ấy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia đi sâu thảo luận, phân tích làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức như những vấn đề lý luận chung về đạo đức trong Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về đạo đức; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức; quan điểm của Đảng và Nhà nước , của các cơ quan quản lý về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; tình hình thế giới và trong nước tác động đến vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay...

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 46 tham luận sâu sắc, chất lượng từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý báo chí của Trung ương và địa phương. Đặc biệt, Hội thảo đã diễn ra trong không khí trao đổi thẳng thắn, xoay quanh các nội dung liên quan chủ đề các tham luận đề cập.

Trên tinh thần nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, 8 ý kiến tham luận trực tiếp, đại diện cho ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học và các chuyên gia từ các cơ quan trung ương và địa phương đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ các nội dung khoa học xoay quanh chủ đề Hội thảo.

Các ý kiến cho rằng, việc phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề quan trọng, cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay.

Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức ảnh 3

Đồng thời chỉ rõ, báo chí, truyền thông có vai trò to lớn trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự chính trị và các vấn đề của đời sống xã hội trong nước và quốc tế tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi mọi quyết sách của Đảng và Nhà nước.

Nhiều báo cáo, tham luận và trao đổi đã đi sâu phân tích, nhìn nhận, đánh giá khách quan thực trạng việc phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong tuyên truyền chính trị, góp phần xây dựng Đảng về đạo đức thời gian vừa qua; phân tích, làm rõ những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như phát huy vai trò và những ưu thế của báo chí, truyền thông đóng góp vào công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Đặc biệt, các tham luận đã mạnh dạn nêu những dự báo, những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến việc quản lý và phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong bối cảnh mới, nhất là những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của truyền thông xã hội; những bức xúc của nhân dân và dư luận xã hội về những tham nhũng, tiêu cực, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Nhiều ý kiến đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp hữu ích trong việc quản lý, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan quản lý báo chí, truyền thông; xây dựng đội ngũ nhà báo, những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông không chỉ có chuyên môn, trình độ giỏi mà còn phải kiên định lập trường, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân...

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu Quốc hội Sùng A Lềnh: Chính sách với đồng bào nên “cho vay” chứ không “cho không”

Đại biểu Quốc hội Sùng A Lềnh: Chính sách với đồng bào nên “cho vay” chứ không “cho không”

Dự phiên thảo luận ở tổ trong ngày 25/5 về đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã chỉ rõ một số bất cập, khó khăn khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại khu vực đặc thù vùng cao, miền núi.

Bát Xát: Hơn 120 đại biểu được tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bát Xát: Hơn 120 đại biểu được tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 25/5, Huyện ủy Bát Xát phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023 và quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 27/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế-xã hội

Quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế-xã hội

Sáng 25/5, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế-xã hội, trước khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và thảo luận về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trong phiên họp tại hội trường vào buổi chiều.

Tiếp tục chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% theo Nghị quyết của Quốc hội như đề nghị của Chính phủ nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi và phát triển, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế đang có dấu hiệu suy giảm và sản xuất, kinh doanh hiện gặp nhiều khó khăn.

Lan tỏa các mô hình học và làm theo Bác

Lan tỏa các mô hình học và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thành phố Lào Cai đã và đang duy trì, nhân rộng nhiều mô hình học tập, làm theo gương Bác, góp phần lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình, trách nhiệm

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình, trách nhiệm

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, quan tâm chăm lo đời sống hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - đó là những đức tính nổi bật của chị Nông Thị Nghì - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bản Lầu (huyện Mường Khương).

fb yt zl tw