Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung vào “5 hơn – 5 rõ” (*)

LCĐT – Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung vào “5 hơn – 5 rõ”. Báo Lào Cai lược ghi bài phát biểu.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung vào “5 hơn – 5 rõ” (*) ảnh 1
Quang cảnh kỳ họp.

Thẳng thắn nhận diện hạn chế, phấn đấu, nỗ lực cao

Đây là kỳ họp thường lệ, nhưng rất quan trọng của năm 2022 trong bối cảnh tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhiều nội dung đưa ra tại kỳ họp rất cấp thiết, quan trọng trong việc bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo đà cho sự phát triển toàn diện về mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng chủ đề của năm 2022 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Thích ứng linh hoạt - Phát triển toàn diện”.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung vào “5 hơn – 5 rõ” (*) ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bối cảnh phát triển của tỉnh có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen, nhưng kết quả đạt được rất đáng trân trọng. Thể hiện rõ nét nhất là sự chủ động, đồng thuận, quyết tâm đổi mới của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Tỉnh uỷ đã lãnh đạo toàn diện và ban hành nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, dài hạn để triển khai ngay các vấn đề, lĩnh vực trọng tâm trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong hoạch định chủ trương, đường lối; đổi mới việc xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng các nghị quyết của Đảng.

HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đã tổ chức thành công 5 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, xem xét thông qua 90 nghị quyết, trong đó 34 nghị quyết quy phạm pháp luật là các cơ chế, chính sách phục vụ cho việc ổn định sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo theo quy chế, quy định của Đảng; UBND tỉnh quyêt tâm, nỗ lực hết sức với trách nhiệm cao nhất để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với việc duy trì phân cấp cho các địa phương để khơi thông nguồn lực. Các mục tiêu về kinh tế - xã hội cơ bản duy trì đảm bảo, trong đó tăng trưởng kinh tế GRDP, thu ngân sách, khách du lịch đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận. Trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp; các vấn đề an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, nhà ở cho người thu nhập thấp chưa được giải quyết căn cơ; công tác cải cách hành chính còn nặng về hình thức, có nơi còn có biểu hiện đối phó, chưa thực sự vì nhân dân, dẫn đến nhiều chỉ số còn thấp; tiến độ xây dựng một số dự án, công trình, quy hoạch trọng điểm, quan trọng còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung vào “5 hơn – 5 rõ” (*) ảnh 3
Đại biểu dự kỳ họp.

Năm 2022 được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và là năm thứ 2 của nhiệm kỳ HĐND các cấp. Nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm hoàn thành dưới kế hoạch nên nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm đặc biệt nặng nề. Cụ thể, phấn đấu tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 12%; mục tiêu thu ngân sách còn phải phấn đấu trên 5.000 tỷ đồng; phải đón thêm 2,1 triệu lượt du khách để đạt 4 triệu lượt du khách, trong khi sắp hết đợt cao điểm về du lịch...

Để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm, đề nghị HĐNĐ, UBND tỉnh, đại biểu HĐND các cấp tiếp tục phát huy “truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt khó”, với “hoài bão lớn, khát vọng phát triển cháy bỏng”; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các mục tiêu, đột phá, nhiệm vụ trong tâm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, đề án, định hướng của Trung ương và của tỉnh; tăng cường công tác dự đoán, dự báo tình hình để vận dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh, của từng địa phương, ngành, lĩnh vực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách chủ động, sáng tạo; đưa ra các giải pháp linh hoạt, kịp thời sớm tháo gỡ khó khăn, rào cản trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 1/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Nhiệm vụ tập trung vào “5 hơn – 5 rõ”

Tại Kỳ họp này, ngoài các nội dung đã đề cập trong các báo cáo và tờ trình về nhiệm vụ cụ thể, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung triển khai nhiệm vụ vào “5 hơn – 5 rõ”.

Đối với “5 hơn”, đó là: Đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo hơn nữa; dự báo, đánh giá, nhận định, nhận diện tốt hơn nữa; đổi mới thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hơn nữa; tích cực, chủ động, linh hoạt hơn nữa để hoàn thành sớm các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2022, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra; đẩy mạnh, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các quy hoạch, dự án lớn và giải ngân vốn đầu tư công.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung vào “5 hơn – 5 rõ” (*) ảnh 4
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Đối với 5 rõ, gồm: Nắm rõ chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh để chủ động trong công tác xây dựng, ban hành cơ chế chính sách một các toàn diện, đúng hướng, cụ thể, dễ làm; nắm rõ sự nguy hiểm của dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh, trong đó đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc-xin, chuẩn bị mọi kịch bản cho các tình huống diễn biến dịch, đặc biệt là với các biến thể mới; nắm rõ nguyện vọng, yêu cầu, sự kỳ vọng của nhân dân, doanh nghiệp vào hệ thống chính trị của tỉnh, vào cá nhân các đồng chí lãnh đạo tỉnh để quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển tỉnh toàn diện theo đúng chủ đề năm 2022; nắm rõ quy định, quy chế, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành cơ chế chính sách cũng như trong công tác điều hành; nắm rõ và xác định rõ vị trí, vai trò của Lào Cai trong mối liên kết vùng, chính là xây dựng Lào Cai thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối, trung tâm du lịch, trung tâm công nghiệp cơ khí luyện kim, là đầu tàu dẫn dắt của vùng để cả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phải ra sức xây dựng tỉnh bằng nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, tổng thể, nhưng phải chi tiết và phải có kết quả cụ thể.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung vào “5 hơn – 5 rõ” (*) ảnh 5
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.

“Kim chỉ nam” để HĐND tỉnh nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách

Tỉnh Lào Cai đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Lào Cai; đi theo đó sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn như: Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng; khởi công Cảng Hàng không Sa Pa…, trước đó là phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Sa Pa.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đăng ký làm việc với Thủ tướng để định hình rõ nét việc xây dựng Lào Cai thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương với vùng Tây Nam Trung Quốc; thí điểm xây dựng khu hợp tác qua biên giới tại tỉnh Lào Cai...

Các nội dung trên sẽ là “kim chỉ nam” để HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, chủ động ban hành các cơ chế chính sách, nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

(*) Đầu đề do Báo Lào Cai đặt.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Chiều 21/2, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì phiên họp nghe báo cáo về Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”.

Chính ủy Quân khu 2 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia chống cháy rừng tại Sa Pa

Chính ủy Quân khu 2 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia chống cháy rừng tại Sa Pa

Ngày 21/2, Chính ủy Quân khu 2 đã có Thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Bức thư có đoạn: “Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích đáng tự hào của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai và các lực lượng trong công tác chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa”.

Báo chí cần bám sát hơi thở cuộc sống để kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Báo chí cần bám sát hơi thở cuộc sống để kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo chí cần tập trung tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024; bám sát hơi thở cuộc sống, từ thực tiễn cuộc sống để phản ánh, góp ý, kiến tạo và lan...

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia

Quản lý, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là cấu thành trọng yếu của 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, Đảng và Nhà nước xác định lực lượng bộ đội biên phòng làm nòng cốt, chuyên trách; giải pháp ưu tiên hàng đầu, có tính quyết định là xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

fb yt zl tw