Ngành tuyên giáo thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Đó là phát biểu nhấn mạnh của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 diễn ra sáng 23/6 tại huyện Văn Bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; thường trực các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ngành trong Khối khoa giáo, tuyên truyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các ngành phối hợp tuyên truyền; ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy…

1961.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng; chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, triển khai 18 đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là Đề án số 17 về nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết các hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đổi mới trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và cấp ủy cơ sở.

1946.jpg
Các đồng chí chủ trì thảo luận tại hội nghị.

Các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật, lịch sử Đảng, khoa giáo được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, địa phương được chú trọng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được toàn ngành triển khai thực hiện đem lại hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo phù hợp với xu thế chuyển đổi số, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, tìm hiểu nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

1931.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề xuất Tỉnh ủy nhiều chủ trương, định hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, như kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp năm 2023; kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Lào Cai lần thứ III, năm 2023…

Trong 6 tháng đầu năm, ngành tuyên giáo đã tổ chức 130 hội nghị với hơn 100.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Phát huy tối đa ưu thế, tốc độ lan tỏa thông tin trên internet, mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ gần 50.000 tin, bài, hình ảnh, video clip tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thành tựu của Lào Cai trong hơn 30 năm tái lập và phát triển…

1907.jpg
1926.jpg
1940.jpg
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả và một số mặt hạn chế, bất cập của công tác tuyên giáo ở các đảng bộ và một số mô hình, cách làm hay, trong đó phát huy vai trò tham mưu của ban tuyên giáo xây dựng chủ đề công tác năm, chương trình xây dựng nông thôn mới, những đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đại biểu cũng nêu nhiều ý kiến liên quan đến cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tuyên truyền ở cơ sở...

1951.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá ngành tuyên giáo trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và các nghị quyết, quy định của Đảng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đa dạng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả các đề án, chương trình tỉnh đã ban hành, nhất là liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các phong trào thi đua… Đẩy mạnh công tác nắm, phân tích dư luận xã hội, dự báo đúng tình hình, nâng cao vai trò chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động xử lý các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở; chủ động tham mưu công tác khoa giáo; quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định của Đảng…

1970.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tình hình mới và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi công tác tuyên giáo tiếp tục đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa. Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chủ động tham mưu, tích cực đổi mới việc thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn của tỉnh, đặc biệt là những sáng tạo, bài học kinh nghiệm rút ra; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tăng cường định hướng quản lý báo chí, xuất bản, đảm bảo an ninh mạng; tập trung nghiên cứu các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả nghị quyết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tự hào Đảng ta quang vinh, mãi mãi là ngọn cờ dẫn dắt toàn dân tộc

Tự hào Đảng ta quang vinh, mãi mãi là ngọn cờ dẫn dắt toàn dân tộc

Hôm nay, trong không khí chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam anh hùng. Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta mãi mãi tin tưởng, kiên định con đường cách mạng mà Bác Hồ kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn.

Giới thiệu cuốn sách của Đại tướng Tô Lâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Giới thiệu cuốn sách của Đại tướng Tô Lâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), chiều 2/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Sau đây, xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Văn Cài trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tại huyện Mường Khương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Văn Cài trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tại huyện Mường Khương

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), ngày 31/1, đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Pha Long và Đảng bộ xã Tả Ngài Chồ (huyện Mường Khương).

Ra mắt Văn kiện Đảng bộ thành phố Lào Cai tập 1

Ra mắt Văn kiện Đảng bộ thành phố Lào Cai tập 1

Sáng 30/1, Thành ủy Lào Cai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3/1947 - 5/3/2024), mừng xuân Giáp Thìn 2024 và ra mắt "Văn kiện Đảng bộ thành phố Lào Cai tập 1 (1950 - 1979)".

Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân tặng Giấy khen phóng viên, nhà báo tham gia tuyên truyền biển, đảo

Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân tặng Giấy khen phóng viên, nhà báo tham gia tuyên truyền biển, đảo

Chiều 23/1, tại quân cảng thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân tổ chức Lễ đón Đoàn công tác là cán bộ, chiến sĩ và hơn 100 phóng viên, nhà báo, cán bộ tuyên truyền các cơ quan báo chí trong cả nước đã tham gia chuyến công tác dài ngày trên biển làm nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo thuộc vùng biển phía Đông Nam và phía Nam của Tổ quốc.

Quan tâm giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên

Quan tâm giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Xác định vai trò quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ đoàn đã triển khai sâu rộng nội dung này, qua đó nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho thanh niên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 1 năm 2024

Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 1 năm 2024

Sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 1/2024. Hội nghị tổ chức trực tuyến, kết nối điểm cầu ở các tỉnh, thành phố, huyện trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Kỷ niệm 78 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: Đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn: “… Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà Nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình…”.

fb yt zl tw