Từ khóa: "Mưa rào"

12 kết quả

Nhiệt độ các khu vực trong tỉnh tăng cao

Nhiệt độ các khu vực trong tỉnh tăng cao

Ngày 31/8, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nhiệt độ các khu vực trong tỉnh tăng cao hơn, nắng nóng ở vùng thấp gia tăng về cường độ.

fb yt zl tw