Từ khóa: "Mở tài khoản"

5 kết quả

Chuyển đổi số phải đi đôi với bảo mật thông tin của người dân

Chuyển đổi số phải đi đôi với bảo mật thông tin của người dân

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chuyển đổi số (CĐS) phải đi đôi với an toàn, an ninh và bảo mật thông tin của người dân. Có như vậy mới giúp phát triển bền vững công tác CĐS, tạo niềm tin của người dân vào các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng số do ngân hàng cung cấp.

Chi trả trợ cấp người có công không dùng tiền mặt

Chi trả trợ cấp người có công không dùng tiền mặt

Chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với người có công và thân nhân người có công là hoạt động nằm trong chương trình chuyển đổi số của tỉnh và Chỉ thị số 21 ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

fb yt zl tw