[Infographic] Điều chỉnh, bổ sung danh mục các tuyến xe buýt nội tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND công bố điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định, tuyến buýt nội tỉnh đường bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại quyết định này, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung tổng số 5 tuyến buýt nội tỉnh đã được duyệt danh mục tại Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 và các quyết định sửa đổi, bổ sung có liên quan. Trong đó, điều chỉnh danh mục chi tiết 4 tuyến buýt nội tỉnh thuộc địa bàn thành phố Lào Cai và kết nối thành phố Lào Cai với huyện Bắc Hà. Bổ sung danh mục chi tiết 1 tuyến buýt nội tỉnh kết nối thành phố Lào Cai và huyện Bắc Hà (chạy theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai).

Cùng với đó, điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ tổng số 116 danh mục chi tiết tuyến cố định nội tỉnh tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 và các quyết định sửa đổi, bổ sung có liên quan. Trong đó, điều chỉnh 69 danh mục chi tiết tuyến cố định nội tỉnh; bổ sung 1 danh mục chi tiết tuyến cố định nội tỉnh và loại bỏ 46 danh mục tuyến cố định nội tỉnh (tuyến kết nối đến các bến xe loại 7 đã ngừng hoạt động).

bus_infor.png

UBND tỉnh yêu cầu các bến xe khách và các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định trong hoạt động vận tải và nội dung công bố danh mục tuyến vận tải do cơ quan có thẩm quyền công bố. Bến xe khách thông báo và thực hiện ngừng hoặc chấm dứt hoạt động theo thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố.

Trên cơ sở danh mục tuyến vận tải được điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thông báo công khai danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định, tuyến buýt nội tỉnh đường bộ; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

[Infographic] Hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

[Infographic] Hướng dẫn thực hiện một số chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025.

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 19/4/2024 điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 15/8/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

fb yt zl tw