Từ khóa: "Hưu trí"

7 kết quả

Người từ 75 tuổi được nhận trợ cấp: Quy định nhân văn, đáp ứng mong muốn của cử tri

Người từ 75 tuổi được nhận trợ cấp: Quy định nhân văn, đáp ứng mong muốn của cử tri

Việc giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội là một bước đột phá trong chính sách an sinh xã hội, thể hiện tính ưu việt của Đảng, nêu cao mục tiêu vì con người, để người cao tuổi sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc...

Mở rộng lưới an sinh cho người cao tuổi

Mở rộng lưới an sinh cho người cao tuổi

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi gửi Bộ Tư pháp thẩm định mới đây, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất về việc hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi với người không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. Dự thảo này nhận được sự quan tâm, đồng tình cao của dư luận.

fb yt zl tw