Từ khóa: "Hành lang kinh tế"

5 kết quả

Xây dựng biên giới Lào Cai “hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”

Xây dựng biên giới Lào Cai “hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”

Trong suốt 33 năm sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ đối ngoại và 32 năm tái lập tỉnh, Lào Cai đã thực hiện chính sách đối ngoại chủ động, tích cực, linh hoạt, từng bước nâng tầm hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Qua đó xây dựng biên giới Lào Cai trong môi trường “hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy giao thương hai bên biên giới.

fb yt zl tw