Từ khóa: "Già làng"

3 kết quả

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn huyện Bát Xát

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn huyện Bát Xát

Ngày 10/10, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345, Quân khu 2 tổ chức hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín trên địa bàn huyện Bát Xát - nơi đơn vị đóng quân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Nơi lưu giữ hồn văn hóa Cơ Tu

Nơi lưu giữ hồn văn hóa Cơ Tu

Là vùng đất biên viễn của tỉnh Quảng Nam, nằm ở phía Nam dãy Trường Sơn, huyện Tây Giang có núi cao hiểm trở, dân cư thưa thớt, chủ yếu là người dân tộc Cơ Tu cư trú. Vì sống phụ thuộc vào tự nhiên nên tính đoàn kết cộng đồng của người Cơ Tu ở đây được thể hiện rất rõ, đặc biệt là những nét đặc sắc trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống như phục hồi kiến trúc nhà Gươl, bảo tồn nghề dệt, biên chép về phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, dân ca, dân vũ...

fb yt zl tw